لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (7)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌گویی در کلاس درس
نويسنده:آلیسون دیویس ؛ مترجم:مینا سلیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 808.543019 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 75000 ریال - 9 -912-530-964-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
3- قصه‌گویی در کلاس درس
نويسنده:آلیسون دیویس ؛ مترجم:مینا سلیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 808.543019 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -912-530-964-978 انتخاب
4- ادیان و مذاهب در ایران باستان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:مینا سلیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 200.955 - 604 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 205000 ریال - 8 -0138-02-600-978 انتخاب
5- راهنمای درمان مشکلات روان‌شناختی بر مبنای DSM-5
نويسنده:آرتورای. جانگسما ؛ زيرنظر:احمد برجعلی ؛ مترجم:مینا سلیمی - ابن سینا - دیویی: 616.198 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -04-7939-600-978 انتخاب
6- در مصرف آب
نويسنده:الگزاندرا فیکس ؛ مترجم:مینا سلیمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9116 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -489-389-964-978 انتخاب
7- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
8- ادیان و مذاهب در ایران باستان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:مینا سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 200.955 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -0139-02-600-978 انتخاب
9- دانشنامه زبان و ادب فارسی
مقاله نويس:سیده‌نیلگون دریایی ؛ مقاله نويس:اسماعیل سعادت ؛ مقاله نويس:محمدجعفر یاحقی - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دیویی: 8fa0.3 - 862 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 0 -90-7531-964-978 انتخاب
10- در مصرف آب
نويسنده:الگزاندرا فیکس ؛ مترجم:مینا سلیمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9116 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -489-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2