لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (76)
تالیف (71)
ترجمه (80)
تهران (151)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (52)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (151) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گیاه‌شناسی
نويسنده:رابرت وود ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507.8 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 ریال - 0 -25-7414-964 انتخاب
2- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 18000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
3- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): حشره‌شناسی کشاورزی
نويسنده:کریم کمالی ؛ نويسنده:ابراهیم باقری‌زنوز ؛ نويسنده:مرتضی اسماعیلی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 630.3 - 236 صفحه - (در15جلد ) - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 1 -9287-03-964 انتخاب
4- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 18000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
5- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 20000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
6- دایناسور
نويسنده:دورلینگ کیندرزلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 567.9 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 60000 ریال - 5 -466-389-964-978 انتخاب
7- عصر دایناسورها
نويسنده:جکی بیلی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 567.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 0 -052-389-964-978 انتخاب
8- فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): ترویج و آموزش کشاورزی
نويسنده:نصرالله سفیدبخت ؛ نويسنده:علی نیکخواه ؛ نويسنده:مرادعلی زهری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،فرهنگستان علوم - دیویی: 630.3 - 384 صفحه - (در15جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 4 -6093-03-964-978 انتخاب
9- حیات وحش ایران: مهره‌داران
نويسنده:اسکندر فیروز ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 596.0955 - 508 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 8 -0956-01-964 انتخاب
10- زنجیره‌های غذایی با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:لیام اودانل ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 574.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 9 -314-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16