لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (74)
تالیف (71)
ترجمه (78)
تهران (149)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیات وحش ایران: مهره‌داران
نويسنده:اسکندر فیروز ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 596.0955 - 516 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 190000 ریال - 4 -0956-01-964-978 انتخاب
2- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): زراعت و اصلاح نباتات
نويسنده:بهمن یزدی‌صمدی ؛ ويراستار:غلامرضا ستوده ؛ ويراستار:سیدمحمد اشکان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 630.3 - 364 صفحه - (در15جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 0 -4499-03-964 انتخاب
3- اصول و روشهای مرتع‌داری
نويسنده:جری ال. هولچک ؛ نويسنده:رکس دی. پیپر ؛ نويسنده:کارلتن اچ. هربل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 633.202 - 738 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -1323-01-964-978 انتخاب
4- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
5- فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): علوم دامی
نويسنده:نصرالله سفیدبخت ؛ نويسنده:علی نیکخواه ؛ نويسنده:مرادعلی زهری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،فرهنگستان علوم - دیویی: 630.3 - 468 صفحه - (در15جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 105000 ریال - انتخاب
6- واژگان کشاورزی: انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی
گردآورنده:محمدرضا داهی ؛ گردآورنده:فاطمه مصلحی‌مصلح‌آبادی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 630.3 - 550 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 3 -0797-01-964-978 انتخاب
7- زنجیره‌های غذایی با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:لیام اودانل ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 574.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 9 -314-389-964-978 انتخاب
8- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 577 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
9- تولید گندم و صنعت آرد و نان
نويسنده:جلال قارونی ؛ مترجم:عبدالحسن بصیره ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 338.17311 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 نسخه - 7500 ریال - 964-01-0938-X انتخاب
10- تنوع زیستی
نويسنده:چریل جاکاب ؛ نويسنده:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.9516 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 5 -325-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15