لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (133)
تالیف (9)
ترجمه (160)
تهران (8)
شهرستان (161)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (169) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امام علی (ع) نماد حکومت حق
نويسنده:عزیزسید جاسم ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:رجبعلی یحیایی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.951 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -462-444-964 انتخاب
2- گذشت: از والاترین فضیلت‌ها
نويسنده:جعفر البیاتی ؛ مترجم:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.632 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 57000 ریال - 8 -543-971-964-978 انتخاب
3- تفسیر کاشف: سوره‌های توبه تا نحل
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:موسی دانش - بوستان کتاب - دیویی: 297.179 - 880 صفحه - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 87000 ریال - 6 -846-371-964-978 انتخاب
4- اسلام و خشونت (نگاهی نو به پدیده تکفیر)
نويسنده:حسین‌احمد خشن ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:حمیدرضا شیخی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.632 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 74000 ریال - 6 -451-971-964-978 انتخاب
5- نان
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 664 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 4800 ریال - 3 -433-444-964-978 انتخاب
6- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن
نويسنده:محمود بستانی ؛ مترجم:موسی دانش ؛ ويراستار:جعفر شریعتمداری - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 297.156 - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 0 -008-444-964 انتخاب
7- سفینه‌های فضایی
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - دیویی: 629.47 - 36 صفحه - جلد 36 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 10000 نسخه - 1800 ریال - 9 -074-444-964 انتخاب
8- پوست
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - دیویی: 675 - 32 صفحه - جلد 27 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 10000 نسخه - 1800 ریال - 964-444-065-X انتخاب
9- جزیره‌ها
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - آستان ‌قدس‌ رضوی، ‌بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی - دیویی: 551.42 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 2 -708-444-964-978 انتخاب
10- چرخ
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - آستان ‌قدس‌ رضوی، ‌بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی - دیویی: 621.8 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -720-444-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17