لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (133)
تالیف (9)
ترجمه (160)
تهران (8)
شهرستان (161)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (169) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امام حسین (ع) و پگاه پیروزی
نويسنده:محمدنعمه سماوی ؛ مترجم:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.9534 - 456 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 44000 ریال - 4 -075-971-964-978 انتخاب
2- تعبیر خواب مشتمل بر روایات منسوب به امام صادق علیه‌السلام
نويسنده:محمدرضاعبدالامیر انصاری ؛ مترجم:موسی دانش - رواق مهر - دیویی: 135.3 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 7 -12-7791-964 انتخاب
3- آداب معاشرت از دیدگاه معصومین (ع)
نويسنده:محمدبن‌حسن حرعاملی ؛ مترجم:محمدعلی فارابی ؛ مترجم:یعسوب عباسی‌علی‌کمر - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.212 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 14500 ریال - 0 -848-444-964 انتخاب
4- آشیانه حیوانات
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - دیویی: 591.56 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 4800 ریال - 9 -431-444-964-978 انتخاب
5- پول
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - دیویی: 332.4 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 10000 ریال - 6 -429-444-964-978 انتخاب
6- پنبه
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - آستان ‌قدس‌ رضوی، ‌بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی - دیویی: 633.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 10000 ریال - 8 -706-444-964-978 انتخاب
7- شیشه
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - دیویی: 666 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1800 ریال - 3 -063-444-964 انتخاب
8- پنبه
ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - دیویی: 633.5 - 32 صفحه - جلد 29 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1800 ریال - 6 -067-444-964 انتخاب
9- تفسیر کاشف: سوره‌های نمل تا زخرف
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:موسی دانش - بوستان کتاب - دیویی: 297.179 - 916 صفحه - جلد 6 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1390 - 150000 ریال - 4 -0680-09-964-978 انتخاب
10- امام حسین (ع) و پگاه پیروزی
نويسنده:محمدنعمه سماوی ؛ مترجم:موسی دانش - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.9534 - 520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1386 - 44000 ریال - 0 -073-971-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17