لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرنامه لرستان و خوزستان (اراک، بروجرد، خرم آباد، دزفول و شوشتر) رویدادهای شاه مرد (1264 ه.ق)
نويسنده: حسنعلی‌افشار ؛ مصحح:حمیدرضا دالوند - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 955.074042 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 5 -001-426-964 انتخاب
2- تاریخ لرستان روزگار قاجار از تاسیس تا کودتای 1299
نويسنده:محمدرضا والیزاده‌معجزی ؛ نويسنده:حسین والیزاده‌معجزی ؛ ويراستار:حمیدرضا دالوند - حروفیه - دیویی: 955.52 - 816 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3200 نسخه - 55000 ریال - 2 -7-92185-964 انتخاب
3- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
4- تاریخ مردم‌شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی
نويسنده:حمیدرضا دالوند ؛ ويراستار:میثم زنگانه - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 301.0955 - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 510000 ریال - 5 -009-226-622-978 انتخاب
5- انقلاب اسلامی در لرستان
نويسنده:حمیدرضا دالوند - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.083 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 5 -114-419-964 انتخاب
6- انقلاب اسلامی در لرستان
نويسنده:حمیدرضا دالوند - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.083 - 526 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 7 -113-419-964 انتخاب
7- تاریخ و معماری دژ شاپور خواست (قلعه فلک الافلاک)
نويسنده:حمیدرضا دالوند - پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری،موسسه فرهنگی و هنری عیلام - دیویی: 955.522043 - 274 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -07-5285-600-978 انتخاب
8- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
9- ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری (گوشه‌ای از تاریخ پهلوی اول): خاطرات علی صالح اردوان ...
مصحح:حمیدرضا دالوند - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0822092 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 5 -84-6196-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1