لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (36)
تالیف (19)
ترجمه (40)
تهران (59)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منظومه شمسی
نويسنده:کنت دیویس ؛ مترجم:احمد دالکی ؛ تصويرگر:پدرو مارتین - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.2 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 50000 ریال - 8 -385-342-964-978 انتخاب
2- راهنمای هفتگی آسمان شب
نويسنده:جف کانیپ ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 520 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 27000 ریال - 4 -242-342-964-978 انتخاب
3- زهره
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:احمد دالکی - ایرانشناسی - دیویی: 523.42 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 8 -03-2725-964-978 انتخاب
4- زمین در فضا (منظومه شمسی)
نويسنده:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 525 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 32000 ریال - 1 -199-342-964-978 انتخاب
5- اصول تفسیرعکسهای هوایی باکاربرددرمنابع طبیعی
نويسنده:محمود زبیری ؛ نويسنده:احمد دالکی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 778.35 - 228 صفحه - چاپ 1 سال 1364 - 420 ریال - انتخاب
6- زمین
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:احمد دالکی - ایرانشناسی - دیویی: 525 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 1 -02-2725-964-978 انتخاب
7- اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی
نويسنده:محمود زبیری ؛ نويسنده:احمد دالکی - دانشگاه تهران - دیویی: 778.35 - 323 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1368 - 750 ریال - انتخاب
8- مریخ
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:احمد دالکی - ایرانشناسی - دیویی: 523.45 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -01-2725-964-978 انتخاب
9- زمین در فضا (منظومه شمسی)
نويسنده:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 525 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 100000 ریال - 1 -199-342-964-978 انتخاب
10- اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی
نويسنده:احمد دالکی ؛ نويسنده:محمود زبیری - دانشگاه تهران - دیویی: 778.35 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 7000 ریال - 0 -3899-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6