لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (20)
تالیف (27)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 23 صفحه - چاپ 8 سال 1369 - 50000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
2- با هم زندگی کنیم: قصه‌هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، انگلیس، فرانسه، شوروی، چک‌واسلواکی و امریکا
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه ؛ تصويرگر:نسرین خسروی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 4000 نسخه - 50000 ریال - 1 -883-432-964-978 انتخاب
3- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 8 سال 1367 - 20000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
4- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3500 نسخه - 30000 ریال - 6 -734-432-964-978 انتخاب
5- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 22 صفحه - چاپ 6 سال 1362 - انتخاب
6- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 20000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
7- شعرهایی برای کودکان
گردآورنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.6208 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 1 -0381-01-600-978 انتخاب
8- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 20000 نسخه - 2000 ریال - 964-432-014-X انتخاب
9- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی - چاپ 7 سال 1363 - 20000 نسخه - 60 ریال - انتخاب
10- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 10000 نسخه - 4700 ریال - 1 -996-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3