لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لغت‌نامه‌نویسی در زبان عربی
نويسنده:صلاح روای ؛ مترجم:حسن دادخواه ؛ ويراستار:ابراهیم آبدانان‌مهدی‌زاده - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492.73 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 2 -52-6710-964 انتخاب
2- عناصر تاثیر‌گذار در بلاغت عربی
مترجم:حسن دادخواه ؛ ويراستار:محمود شکیب‌انصاری ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 4 -400-305-964 انتخاب
3- زبان و ادبیات عربی از ایران تا مصر (از یورش مغولان به ایران تا ورود فرانسویان به مصر)
نويسنده:حسن دادخواه ؛ ويراستار:محمد فاضلی ؛ ويراستار:عادل سواعدی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 892.709 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -023-141-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1