لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (23)
تالیف (42)
ترجمه (2)
تهران (39)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر = Iran: history, culture, art
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 9 -639-422-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- مفهوم رندی در شعر حافظ
نويسنده:فخرالدین مزارعی ؛ مترجم:کامبیز محمودزاده ؛ ويراستار:اصغر دادبه - کویر - دیویی: 8fa1.32 - 172 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
4- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1385 - 8000 نسخه - 17200 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
5- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 15000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
6- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1384 - 8000 نسخه - 17200 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
7- فخر رازی
نويسنده:اصغر دادبه - طرح نو - دیویی: 297.4924 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 0 انتخاب
8- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 7 -639-422-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف زن ایرانی: آب - دیه
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:محمدصادق آینه‌وند ؛ نويسنده:فروغ احراری - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - دیویی: 305.40955 - 520 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -40-5515-964 انتخاب
10- حکایت شعر
نويسنده:رابین اسکلتن ؛ مترجم:مهرانگیز اوحدی ؛ مقدمه:اصغر دادبه - میترا - دیویی: 801.951 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 8 -01-5998-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5