لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (22)
تالیف (41)
ترجمه (2)
تهران (38)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 15000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
2- حافظ (زندگی و اندیشه)
نويسنده:آذرتاش آذرنوش ؛ نويسنده:دومینیکو اینجنیتو ؛ نويسنده:بهادر باقری - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 2 -09-6326-600-978 انتخاب
3- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 20000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
4- چکیده مقالات همایش بین‌المللی صباحی بیدگلی
به‌اهتمام:اصغر دادبه - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 6 -1933-10-964-978 انتخاب
5- کاملترین مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای بر کتاب کلیات فلسفه دانشگاه پیام نور ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور و دوره‌های فراگیر
نويسنده:اصغر دادبه ؛ تدوين:سیداحمدرضا شاهرخی - نشر حقوق ‌اسلامی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 نسخه - 13000 ریال - 964-6250-36-X انتخاب
6- تاریخ کشیک‌خانه همایون
نويسنده:محمدشریف کاشانی ؛ مصحح:اصغر دادبه ؛ مصحح:مهدی صدری - میراث مکتوب - 588 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 580000 ریال - 1 -093-203-600-978 انتخاب
7- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
8- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1380 - 15000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
9- مفهوم رندی در شعر حافظ
نويسنده:فخرالدین مزارعی ؛ مترجم:کامبیز محمودزاده ؛ ويراستار:اصغر دادبه - کویر - 172 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
10- دیوان ظهیرالدین فاریابی
نويسنده:طاهربن‌محمد ظهیرفاریابی ؛ مصحح:امیرحسین یزدگردی ؛ به‌اهتمام:اصغر دادبه - نشر قطره - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 9 -141-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5