لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (22)
تالیف (41)
ترجمه (2)
تهران (38)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ کشیک‌خانه همایون
نويسنده:محمدشریف کاشانی ؛ مصحح:اصغر دادبه ؛ مصحح:مهدی صدری - میراث مکتوب - 588 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 580000 ریال - 1 -093-203-600-978 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 20000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
5- مفهوم رندی در شعر حافظ
نويسنده:فخرالدین مزارعی ؛ مترجم:کامبیز محمودزاده ؛ ويراستار:اصغر دادبه - کویر - 172 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
6- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 15000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
7- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1380 - 15000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
8- فخر رازی
نويسنده:اصغر دادبه - طرح نو - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 0 انتخاب
9- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 7 -639-422-964-978 انتخاب
10- کاملترین مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای بر کتاب کلیات فلسفه دانشگاه پیام نور ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور و دوره‌های فراگیر
نويسنده:اصغر دادبه ؛ تدوين:سیداحمدرضا شاهرخی - نشر حقوق ‌اسلامی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 نسخه - 13000 ریال - 964-6250-36-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5