لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (22)
تالیف (41)
ترجمه (2)
تهران (38)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 15000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
2- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 20000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
3- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1380 - 15000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
4- کاملترین مجموعه آزمونهای چهارگزینه‌ای بر کتاب کلیات فلسفه دانشگاه پیام نور ویژه دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور و دوره‌های فراگیر
نويسنده:اصغر دادبه ؛ تدوين:سیداحمدرضا شاهرخی - نشر حقوق ‌اسلامی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 نسخه - 13000 ریال - 964-6250-36-X انتخاب
5- دیوان ظهیرالدین فاریابی
نويسنده:طاهربن‌محمد ظهیرفاریابی ؛ مصحح:امیرحسین یزدگردی ؛ به‌اهتمام:اصغر دادبه - نشر قطره - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 9 -141-341-964 انتخاب
6- رویای چوبی: مجموعه شعر
شاعر:سیدمحمود علوی‌نیا ؛ مقدمه:اصغر دادبه - وثوق - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 43000 ریال - 7 -003-107-600-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف زن ایرانی: رابعه قزداری - یوتیک
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:محمدصادق آینه‌وند ؛ نويسنده:فروغ احراری - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - 464 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -40-5515-964 انتخاب
8- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1381 - 10000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
9- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
10- کلیات نجیب کاشانی
شاعر:نورابن‌محمدحسین نجیب‌کاشانی ؛ مصحح:اصغر دادبه ؛ مصحح:مهدی صدری - میراث مکتوب - 1128 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 0 -81-6781-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5