لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (22)
تالیف (41)
ترجمه (2)
تهران (38)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب‌شناسی توصیفی صباحی بیدگلی
به‌اهتمام:علی میرانصاری ؛ به‌اهتمام:سیدمرتضی طاهری ؛ مقدمه:اصغر دادبه - کردگاری - دیویی: 8fa1.62 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -06-6095-600-978 انتخاب
2- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
3- حکایت شعر
نويسنده:رابین اسکلتن ؛ مترجم:مهرانگیز اوحدی ؛ مقدمه:اصغر دادبه - میترا - دیویی: 801.951 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 8 -01-5998-964 انتخاب
4- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 109 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1380 - 15000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
5- مفهوم رندی در شعر حافظ
نويسنده:فخرالدین مزارعی ؛ مترجم:کامبیز محمودزاده ؛ ويراستار:اصغر دادبه - کویر - دیویی: 8fa1.32 - 172 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
6- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1382 - 5000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
7- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 7 -639-422-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف زن ایرانی: رابعه قزداری - یوتیک
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:محمدصادق آینه‌وند ؛ نويسنده:فروغ احراری - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - دیویی: 305.40955 - 464 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -40-5515-964 انتخاب
9- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 109 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1381 - 10000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
10- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1382 - 4000 نسخه - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5