لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (23)
تالیف (42)
ترجمه (2)
تهران (39)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان ظهیرالدین فاریابی
نويسنده:طاهربن‌محمد ظهیرفاریابی ؛ مصحح:امیرحسین یزدگردی ؛ به‌اهتمام:اصغر دادبه - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 35000 ریال - 9 -141-341-964 انتخاب
2- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 76000 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
3- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17700 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
4- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1383 - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
5- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 109 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1381 - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
6- حافظ (زندگی و اندیشه)
نويسنده:آذرتاش آذرنوش ؛ نويسنده:دومینیکو اینجنیتو ؛ نويسنده:بهادر باقری - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 8fa1.32 - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2 -09-6326-600-978 انتخاب
7- حواصل و بوتیمار
نويسنده:امیرحسین یزدگردی ؛ به‌اهتمام:اصغر دادبه - دانشگاه تهران - دیویی: 8fa0.8362 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 48000 ریال - 6 -5437-03-964 انتخاب
8- کلیات فلسفه
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 109 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1381 - 14300 ریال - 3 -354-455-964 انتخاب
9- چکیده مقالات همایش بین‌المللی صباحی بیدگلی
به‌اهتمام:اصغر دادبه - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان - دیویی: 8fa1.508 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 6 -1933-10-964-978 انتخاب
10- کلیات فلسفه (رشته علوم تربیتی)
نويسنده:اصغر دادبه - دانشگاه پیام نور - دیویی: 107 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 33 سال 1386 - 17200 ریال - 4 -313-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5