لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (11)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توسعه مشارکتی نوآوریهای کشاورزی
نويسنده:یورگن ورنر ؛ مترجم:سیدضیاء تاج‌الدین ؛ ويراستار:علیرضا خرمایی - ارغنون - دیویی: 630 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16000 ریال - 4 -11-6800-964 انتخاب
2- سیاستهایی برای توسعه پایدار: چهار مقاله
نويسنده:آنیل مارکاندیا ؛ مترجم:حمیدرضا اشرف‌زاده ؛ ويراستار:علیرضا خرمایی - نشر فرازان - دیویی: 338.90091724 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 4 -3-90708-964 انتخاب
3- ارتباط با تازه‌کارها
نويسنده:راس جی ؛ مترجم:علیرضا خرمایی ؛ ويراستار:مهران اخباریفر - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4012 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 12500 ریال - 9 -635-417-964 انتخاب
4- رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی مراکز روستایی: صنعتی‌سازی روستاها چارچوبی برای برنامه‌ریزی ...
نويسنده: مهندسان‌مشاورDHVهلند ؛ مترجم:بهنام شاهپوری ؛ مترجم:علیرضا خرمایی - وزارت جهاد سازندگی - دیویی: 307.1412 - 244 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
5- چالش با حرفه‌ها: عرصه‌های چالش در توسعه روستایی
نويسنده:رابرت چمبرز ؛ مترجم:علیرضا خرمایی - ارغنون - دیویی: 338.9 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 3 -17-6800-964 انتخاب
6- جوامع دهقانی: عناصر یک نظریه دهقانی
نويسنده:هانری مندراس ؛ مترجم:پیروز ایزدی ؛ ويراستار:علیرضا خرمایی - سروستان - دیویی: 307.72 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 0 -1-95938-964 انتخاب
7- جمعیت و فقر در کشورهای در حال توسعه (مجموعه مقالات)
نويسنده:ماسیمو لیوی‌باتچی ؛ نويسنده:گوستاوو دوسانتیس ؛ مترجم:محمداسماعیل نوشمند - سروستان - دیویی: 363.9091724 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 9 -2-95938-964 انتخاب
8- ارتباط با تازه‌کارها
نويسنده:راس جی ؛ مترجم:علیرضا خرمایی ؛ ويراستار:مهران اخباریفر - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4012 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 9 -635-417-964 انتخاب
9- رهنمودهایی درباره تحلیل اجتماعی برای برنامه‌ریزی توسعه نواحی روستایی
نويسنده:دایان کان‌یرز ؛ مترجم:عبدالرسول مرتضوی ؛ ويراستار:علیرضا خرمایی - ارغنون - دیویی: 370.1412 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16000 ریال - 5 -16-6800-964 انتخاب
10- پژوهشهای کشاورزی و روستاییان فقیر: مروری بر تحلیلهای علوم اجتماعی
نويسنده:استیون بیگز ؛ نويسنده:جان فارینگتون ؛ مترجم:علیرضا خرمایی - وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی - دیویی: 338.1 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5500 ریال - 964-90390-4-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2