لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت دانش در سازمان‌ها: با رویکرد به سازمان‌های فرهنگی
نويسنده:غلامرضا مسیبیان ؛ نويسنده:یاسر شیخویسی - زعیم - دیویی: 658.4038 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 8 -088-240-600-978 انتخاب
2- جراحی پژوهش (تحقیق، پایان‌نامه و مقاله‌نویسی)
نويسنده:یاسین سلیمی‌زنگبار ؛ نويسنده:یاسر شیخویسی ؛ مقدمه:علیرضا خوشدل - زعیم - دیویی: 001.42 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 60000 ریال - 6 -107-240-600-978 انتخاب
3- مبانی فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران (اندیشه‌ها، مولفه‌ها و راهکارها)
نويسنده:غلامرضا سنجابی ؛ نويسنده:یاسر شیخویسی ؛ نويسنده:مجتبی ملکشاهی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 955.0842 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 340000 ریال - 1 -75-6885-622-978 انتخاب
4- پدیده بی‌دفاعی زنان
نويسنده:هانیه رخشانی‌فرد ؛ مقدمه:یاسر شیخویسی - زعیم - دیویی: 305.420955 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 6 -321-240-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1