لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توضیح الکفایه: مباحث الفاظ
نويسنده:سیدمحمدتقی دیباجی‌حسینی ؛ محقق:سیداحمد دیباجی ؛ ويراستار:مرتضی طالبی - نورالبشری - دیویی: 297.372 - 564 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 8 -6-95570-622-978 انتخاب
2- تفسیر بشری: سوره مبارکه اسراء و کهف
نويسنده:سیدمحمدتقی دیباجی‌حسینی ؛ ويراستار:مرتضی طالبی - آیین احمد (ص) - دیویی: 297.18 - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 200000 ریال - 6 -99-5335-600-978 انتخاب
3- توضیح الکفایه: مباحث الفاظ
نويسنده:سیدمحمدتقی دیباجی‌حسینی ؛ ويراستار:مرتضی طالبی ؛ محقق:سیداحمد دیباجی - نورالبشری - دیویی: 297.372 - 568 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 5 -7-95570-622-978 انتخاب
4- توضیح الکفایه: مباحث عقلیه
نويسنده:سیدمحمدتقی دیباجی‌حسینی ؛ ويراستار:مرتضی طالبی ؛ محقق:سیداحمد دیباجی - نورالبشری - دیویی: 297.372 - 436 صفحه - جلد 6 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 3 -1-95570-622-978 انتخاب
5- توضیح الکفایه: مباحث عقلیه
نويسنده:سیدمحمدتقی دیباجی‌حسینی ؛ ويراستار:مرتضی طالبی ؛ محقق:سیداحمد دیباجی - نورالبشری - دیویی: 297.372 - 499 صفحه - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -4-95570-622-978 انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
7- توضیح الکفایه: مباحث عقلیه
نويسنده:سیدمحمدتقی دیباجی‌حسینی ؛ ويراستار:مرتضی طالبی ؛ محقق:سیداحمد دیباجی - نورالبشری - دیویی: 297.372 - 444 صفحه - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 7 -3-95570-622-978 انتخاب
8- توضیح الکفایه: مباحث الفاظ
نويسنده:سیدمحمدتقی دیباجی‌حسینی ؛ محقق:سیداحمد دیباجی ؛ ويراستار:مرتضی طالبی - نورالبشری - دیویی: 297.372 - 555 صفحه - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 1 -5-95570-622-978 انتخاب
9- خلوص کامیاب: یادگارنامه آیه‌الله سیدمجتبی موسوی لاری
به‌اهتمام:عبدالحسین طالعی ؛ به‌اهتمام:مرتضی طالبی ؛ به‌اهتمام:عباسعلی مردی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.998 - 700 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1391 - 106000 ریال - 8 -309-195-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1