لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (4)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 100 سال دگر ...: اقتصاددانان پیشرو آینده را پیش‌بینی می‌کنند
نويسنده:ایگناسیو پالاسیوس‌اوئرتا ؛ مترجم:آرش پورابراهیمی ؛ ويراستار:محسن آزرم - امین‌الضرب - دیویی: 330.900112 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 600000 ریال - 2 -6-95477-622-978 انتخاب
2- پنجره‌ای به گذشته: خاطرات علاء‌الدین میرمحمدصادقی
به‌اهتمام:بهراد مهرجو ؛ به‌اهتمام:متین غفاریان - کارآفرین - دیویی: 955.0824092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 180000 ریال - 8 -5-91948-600-978 انتخاب
3- پنجره‌ای به گذشته: خاطرات علاء‌الدین میرمحمدصادقی
به‌اهتمام:بهراد مهرجو ؛ به‌اهتمام:متین غفاریان - کارآفرین - دیویی: 955.0824092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 8 -5-91948-600-978 انتخاب
4- جهانی از اعداد: هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید
نويسنده: گروه اکونومیست ؛ مترجم:سعید ارکان‌زاده‌یزدی ؛ مترجم:نسیم بنای - کارآفرین - دیویی: 310.05 - 258 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 3 -5-96078-600-978 انتخاب
5- اصناف، بازار و دولت انقلابی: بررسی اقتصاد سیاسی بازار ایران در گفت و گو با: علی فاضلی، حسن عابدی‌جعفری، محمد طبیبیان، مسعود روغنی‌زنجانی، علینقی خاموش
به‌اهتمام:بهراد مهرجو ؛ به‌اهتمام:منصور حسینی - کتاب صدرا - دیویی: 346.550652 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 85000 ریال - 3 -7-94101-964-978 انتخاب
6- فرجام بازار: خاطرات اسدالله عسگراولادی
تدوين:بهراد مهرجو - کارآفرین - دیویی: 955.122 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 5 -6-91948-600-978 انتخاب
7- برای خدا، انقلاب و بازار: دلایل حذف و حاشیه‌نشینی جریان بازاریان از اقتصاد و سیاست ایران
نويسنده:بهراد مهرجو - امین‌الضرب - دیویی: 955.0824045 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 8 -0-99772-600-978 انتخاب
8- پنجره‌ای به گذشته: خاطرات علاء‌الدین میرمحمدصادقی
به‌اهتمام:بهراد مهرجو ؛ به‌اهتمام:متین غفاریان - کارآفرین - دیویی: 955.0824092 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 8 -5-91948-600-978 انتخاب
9- جهانی از اعداد: هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید
نويسنده: گروه اکونومیست ؛ مترجم:سعید ارکان‌زاده‌یزدی ؛ مترجم:نسیم بنای - کارآفرین - دیویی: 310.05 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -5-96078-600-978 انتخاب
10- 100 سال دگر ...: اقتصاددانان پیشرو آینده را پیش‌بینی می‌کنند
مترجم:آرش پورابراهیمی ؛ ويراستار:محسن آزرم ؛ ويراستار:بهراد مهرجو - کارآفرین - دیویی: 330.900112 - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 7 -7-96078-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1