لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (8)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکایت شمس
نويسنده:محمد حیدرنژاد - فراروان - دیویی: 297.8924 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 5 -76-6135-964 انتخاب
2- حکایت شمس
نويسنده:محمد حیدرنژاد - وثقی - دیویی: 297.83 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 8 -5-90573-964 انتخاب
3- حکایت شمس: اندر ملاقات مولانا و شمس تبریزی
نويسنده:محمد حیدرنژاد - فراروان - دیویی: 297.8924 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 550 نسخه - 150000 ریال - 5 -76-6135-964 انتخاب
4- حکایت شمس
نويسنده:محمد حیدرنژاد - فراروان - دیویی: 297.8924 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -76-6135-964 انتخاب
5- حکایت شمس
نويسنده:محمد حیدرنژاد - فراروان - دیویی: 297.8924 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -76-6135-964 انتخاب
6- نان قدیم
نويسنده:محمد حیدرنژاد - خورشید باران - دیویی: 8fa8.862 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 2 -31-8515-964-978 انتخاب
7- حکایت شمس: اندر ملاقات مولانا و شمس تبریزی
نويسنده:محمد حیدرنژاد - فراروان - دیویی: 297.8924 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 500 نسخه - 260000 ریال - 5 -76-6135-964 انتخاب
8- حکایت کرمک شب‌تاب و گوهر شب‌چراغ
نويسنده:محمد حیدرنژاد - فراروان - دیویی: 8fa8.862 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 5 -02-2842-964-978 انتخاب
9- قدرت روح
نويسنده:محمد حیدرنژاد ؛ ويراستار:زهرا یزدی‌نژاد - خورشید باران - دیویی: 297.44 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 33000 ریال - 6 -59-8515-964-978 انتخاب
10- من آیینه شدم
نويسنده:محمد حیدرنژاد ؛ ويراستار:زهرا یزدی‌نژاد - خورشید باران - دیویی: 8fa8.862 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 8 -13-8515-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2