لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مختصری از مبانی کارگردانی
نويسنده:محمود جمشیدوند ؛ نويسنده:سجاد جمشیدی - راه کمال - دیویی: 791.430332 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 25000 ریال - 4 -60-2542-964-978 انتخاب
2- مختصری از فیلم‌نامه نویسی
نويسنده:محمود جمشیدوند ؛ نويسنده:سجاد جمشیدی - راه کمال - دیویی: 808.23 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 25000 ریال - 3 -83-2542-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1