لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (204)
تالیف (1)
ترجمه (252)
تهران (253)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (71)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (253) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امپراتوری هیتلر
نويسنده:گیل استوارت ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 943.086 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 25000 ریال - 3 -559-311-964-978 انتخاب
2- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 110000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
3- روسیه تزاری
نويسنده:جیم استریکلر ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 947 - 128 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 5 -382-311-964 انتخاب
4- تاریخ بلوک شرق
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.82 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 28000 ریال - 9 -643-311-964-978 انتخاب
5- ژاپن امروز
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 952.0320 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 5 -673-311-964 انتخاب
6- جنگ جهانی اول
نويسنده:رابرت گرین ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 940.3 - 124 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 75000 ریال - 7 -832-311-964-978 انتخاب
7- قرون وسطای اولیه
نويسنده:جیمز کاریک ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 940.1 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 22000 ریال - 2 -313-311-964 انتخاب
8- چین باستان
نويسنده:النور هال ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 931 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1395 - 120000 ریال - 2 -345-311-964-978 انتخاب
9- پارسیان
نويسنده:جیمز بارتر ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.014 - 138 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 38000 ریال - 8 -781-311-964-978 انتخاب
10- انقلاب فرانسه
نويسنده:فیلیس کورزین ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 944.04 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 38000 ریال - 8 -579-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26