لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (206)
تالیف (1)
ترجمه (254)
تهران (255)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (72)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (255) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هند باستان
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 954 - 130 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 38000 ریال - 2 -808-311-964-978 انتخاب
2- رنسانس ایتالیا
نويسنده:کارن اسمن ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 945.05 - 138 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 35000 ریال - 0 -703-311-964-978 انتخاب
3- قرون وسطای اولیه
نويسنده:جیمز کاریک ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 940.1 - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 95000 ریال - 2 -313-311-964 انتخاب
4- جنگ سرد
نويسنده:بریتا بجورنلوند ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 909.8250922 - 160 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 110000 ریال - 9 -640-311-964 انتخاب
5- انقلاب فرهنگی چین
نويسنده:دیوید پیتروزا ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 951.056 - 120 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 28000 ریال - 7 -663-311-964-978 انتخاب
6- تفتیش عقاید
نويسنده:دبورا بکرک ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 272.2 - 154 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1394 - 110000 ریال - 0 -505-311-964-978 انتخاب
7- قرون وسطای اولیه
نويسنده:جیمز کاریک ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 940.1 - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 85000 ریال - 2 -313-311-964 انتخاب
8- امپراتوری آشور
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 935.03 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 17000 ریال - 964-311-340-X انتخاب
9- اعلامیه استقلال آمریکا
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 973.313 - 138 صفحه - سلطانی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 0 -675-311-964-978 انتخاب
10- خون و نفت: خاطرات یک شاهزاده ایرانی
نويسنده:منوچهر فرمانفرمائیان ؛ نويسنده:رخسان فرمانفرمائیان ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 955.082092 - 572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1398 - 650000 ریال - 3 -210-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26