لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آفات و بیماریهای گیاهی ویژه گروه کشاورزی شامل: شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی، تست‌های طبقه‌بندی شده، پاسخ تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده هم
نويسنده:مهدی رضایی ؛ نويسنده:نجمه معتضدیان ؛ نويسنده:بهروز محمدی‌نرگسی - علوی فرهیخته - دیویی: 632 - 318 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 130000 ریال - 8 -416-169-964-978 انتخاب
2- آفات و بیماریهای گیاهی ویژه گروه کشاورزی شامل: شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی، تست‌های طبقه‌بندی شده، پاسخ تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده هم
نويسنده:مهدی رضایی ؛ نويسنده:نجمه معتضدیان ؛ نويسنده:بهروز محمدی‌نرگسی - علوی فرهیخته - دیویی: 632 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 130000 ریال - 8 -416-169-964-978 انتخاب
3- آفات و بیماریهای گیاهی ویژه گروه کشاورزی شامل: شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی، تست‌های طبقه‌بندی شده، پاسخ تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده هم
نويسنده:مهدی رضایی ؛ نويسنده:نجمه معتضدیان ؛ نويسنده:بهروز محمدی‌نرگسی - علوی فرهیخته - دیویی: 632 - 314 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 220000 ریال - 8 -416-169-964-978 انتخاب
4- آفات و بیماریهای گیاهی ویژه گروه کشاورزی شامل: شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی، تست‌های طبقه‌بندی شده، پاسخ تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده هم
نويسنده:مهدی رضایی ؛ نويسنده:نجمه معتضدیان ؛ نويسنده:بهروز محمدی‌نرگسی - علوی فرهیخته - دیویی: 632 - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 130000 ریال - 8 -416-169-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1