لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (10)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرش ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 746.7955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 8800 ریال - 1 -17-5799-964 انتخاب
2- مدیریت هنر و صنعت فرش ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 677.640955 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 1 -633-459-964 انتخاب
3- فرشنامه ایران
نويسنده:حسن آذرپاد ؛ نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 746.7955 - 560 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 50000 ریال - 8 -232-426-964 انتخاب
4- فرش ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 746.7955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7500 ریال - 1 -17-5799-964 انتخاب
5- تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 746.7955 - 434 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 330000 ریال - 2 -0031-02-600-978 انتخاب
6- مبانی و روش‌های تحقیق در فرش دستباف ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - قلم - دیویی: 746.70955 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 9 -268-316-964-978 انتخاب
7- از فرش تا عرش (مجموعه مقالات)
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - امیرکبیر - دیویی: 677.643 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 80000 ریال - 5 -1180-00-964-978 انتخاب
8- تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 746.7955 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 250000 ریال - 2 -0031-02-600-978 انتخاب
9- تاریخ فرش سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 746.7955 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 135500 ریال - 3 -279-530-964-978 انتخاب
10- تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران
نويسنده:فضل‌الله حشمتی‌رضوی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 746.7955 - 418 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -0031-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2