لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قابلیت‌های پوشانندگی رنگ
تهيه و تنظيم:منوچهر خراسانی ؛ تهيه و تنظيم:مصطفی سیرم ؛ زيرنظر:جمال کامیاب - هنر معماری قرن - دیویی: 667.90212 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 53000 ریال - 3 -97-5172-600-978 انتخاب
2- طبقه‌بندی رنگ‌ها بر اساس نوع رزین
تهيه و تنظيم:منوچهر خراسانی ؛ تهيه و تنظيم:مصطفی سیرم ؛ زيرنظر:جمال کامیاب - هنر معماری قرن - دیویی: 667.6 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 6 -96-5172-600-978 انتخاب
3- نمادها و شهرها
زيرنظر:احمد نادعلیان ؛ زيرنظر:مصطفی سیرم - هنر معماری قرن - دیویی: 388.3122 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 6 -14-7048-600-978 انتخاب
4- باغ مجسمه
زيرنظر:جمال کامیاب ؛ زيرنظر:حمید شانس ؛ زيرنظر:مصطفی سیرم - هنر معماری قرن - دیویی: 730 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 2 -94-5172-600-978 انتخاب
5- مدیریت اقتصادی پول "نهایت علم اقتصاد" آموزش درباره پول به کودکان و نوجوانان
نويسنده:کین‌جی. ببیج ؛ مترجم:جعفر خیرخواهان ؛ ويراستار:عبدالناصر همتی - کتاب مهربان نشر - دیویی: 332.0240082 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -63-5823-600-978 انتخاب
6- فیزیک و ویژگی‌های بصری رنگ
تهيه و تنظيم:منوچهر خراسانی ؛ تهيه و تنظيم:مصطفی سیرم ؛ زيرنظر:جمال کامیاب - هنر معماری قرن - دیویی: 535.6 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 2 -12-7048-600-978 انتخاب
7- خوردگی سطوح
تهيه و تنظيم:منوچهر خراسانی ؛ تهيه و تنظيم:مصطفی سیرم ؛ زيرنظر:جمال کامیاب - هنر معماری قرن - دیویی: 620.11232 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -04-7048-600-978 انتخاب
8- آماده‌سازی سطح در رنگ‌آمیزی
تهيه و تنظيم:منوچهر خراسانی ؛ تهيه و تنظيم:مصطفی سیرم ؛ زيرنظر:جمال کامیاب - هنر معماری قرن - دیویی: 667.1 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 53000 ریال - 0 -98-5172-600-978 انتخاب
9- کیفیت زندگی شهری
تهيه و تنظيم:مصطفی سیرم ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا مرادی ؛ تهيه و تنظيم:سیدحمید آتش‌پور - هنر معماری قرن - دیویی: 306 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 53000 ریال - 3 -15-7048-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1