لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (1693)
تالیف (1816)
ترجمه (0)
تهران (1809)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (70)

تعداد یافت شده (1816) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مدنی: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی (ج 1 و 2 و 3)
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 242 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -23-5553-964 انتخاب
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 19 سال 1380 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 7 -15-6221-964 انتخاب
3- قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی: قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 552 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 9 -45-6221-964 انتخاب
4- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها،آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها،...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1380 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -48-6221-964 انتخاب
5- قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 668 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 6 -55-6221-964 انتخاب
6- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 702 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -51-5553-964 انتخاب
7- دیوان حافظ بر اساس نسخه علامه محمد قزوینی، دکتر قاسم غنی با نگاه به حافظ (به سعی سایه)، غزلهای حافظ (دکتر سلیم نیساری)، دیوان حافظ ...
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:جهانگیر منصور - بدیهه - 420 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 4 -26-6701-964 انتخاب
8- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1380 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -31-6221-964 انتخاب
9- قوانین چک، سفته، برات: قانون صدور چک با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات قانون برات - سفته ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 7 -54-5553-964 انتخاب
10- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 نسخه - 4500 ریال - 964-5553-44-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 182