لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (0)
تالیف (59)
ترجمه (19)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاکتیک‌های عملیات روانی
تدوين:مرتضی چشمه‌نور ؛ تدوين:جابر پوریانی ؛ ويراستار:کیومرث منصوبی - مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - دیویی: 355.3434 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 9 -6-90213-600-978 انتخاب
2- آمادگی و مقابله در برابر سیل
گردآورنده:کمال درخشانی ؛ گردآورنده:سیدمحمد میرسمیعی ؛ ويراستار:محمد نوری - پشتیبان - دیویی: 627.2 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 35000 ریال - 5 -1-96320-600-978 انتخاب
3- خودآموز عملیات روانی (کلیات و مبانی)
نويسنده:مرتضی چشمه‌نور ؛ نويسنده:جابر پوریانی ؛ ويراستار:کیومرث منصوبی - مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - دیویی: 355.3434 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 2 -58-6869-600-978 انتخاب
4- آمادگی و مقابله در برابر زلزله
گردآورنده:سیدمحمد میرسمیعی ؛ گردآورنده:کمال درخشانی ؛ ويراستار:محمد نوری - پشتیبان - دیویی: 363.3495 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 35000 ریال - 8 -0-96320-600-978 انتخاب
5- بیوتروریسم
نويسنده:مهدی بیگدلو ؛ نويسنده:علی ملکوتی‌خواه ؛ ويراستار:سیدابراهیم آخوندی - مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - دیویی: 358.38 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -85-5251-600-978 انتخاب
6- تجهیزات فنی در عملیات جمع‌آوری پنهان
نويسنده:حسین خوش‌عمل ؛ ويراستار:میثم روحانی ؛ ويراستار:سیدابراهیم آخوندی - مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - دیویی: 327.12 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 3 -06-6869-600-978 انتخاب
7- ابزارهای عملیات روانی (رسانه‌های شنیداری)
نويسنده:جابر پوریانی ؛ نويسنده:مرتضی چشمه‌نور ؛ ويراستار:کیومرث منصوبی - مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - دیویی: 355.3434 - 38 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 8 -56-6869-600-978 انتخاب
8- اصول و مبانی مدیریت بحران
نويسنده:سیدمحمد میرسمیعی ؛ نويسنده:کمال درخشانی ؛ نويسنده:مرتضی چشمه‌نور - پشتیبان - دیویی: 658.4056 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -5-95680-600-978 انتخاب
9- مدیریت استرس
نويسنده: سازمان ملل متحد، اداره عملیات حفظ صلح ؛ مترجم: گروه مترجمین مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد ؛ ويراستار:سیدابراهیم آخوندی - مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - دیویی: 155.9042 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 7 -77-5251-600-978 انتخاب
10- آشنایی با انواع قفل (نمونه‌های کاربردی)
نويسنده:علی ملکوتی‌خواه ؛ ويراستار:میثم روحانی ؛ ويراستار:سیدابراهیم آخوندی - مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - دیویی: 683.3 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 58000 ریال - 9 -20-6869-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8