لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (0)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مخترعین
گردآورنده:غلامعلی حسینی ؛ گردآورنده:زهره حسینی ؛ گردآورنده:زهیر حسینی - گوهر منظوم - دیویی: 030 - 48 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 2 -45-5595-964 انتخاب
2- تنبیه
گردآورنده:غلامعلی حسینی ؛ گردآورنده:زهره حسینی ؛ گردآورنده:زهیر حسینی - گوهر منظوم - دیویی: 030 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 2 -59-5595-964 انتخاب
3- احلی من العسل: شیرین‌تر از عسل
نويسنده:غلامعلی حسینی - غلامعلی حسینی،مفید - دیویی: 089 - 586 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3500 ریال - انتخاب
4- اعتراض
گردآورنده:غلامعلی حسینی ؛ گردآورنده:زهره حسینی ؛ گردآورنده:زهیر حسینی - گوهر منظوم - دیویی: 030 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 3 -53-5595-964 انتخاب
5- احلی من العسل: شیرین‌تر از عسل
گردآورنده:غلامعلی حسینی ؛ گردآورنده:زهره حسینی ؛ گردآورنده:زهیر حسینی - غلامعلی حسینی،مفید - دیویی: 089 - 1012 صفحه - (در2جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4500 ریال - انتخاب
6- روان‌شناسی
گردآورنده:غلامعلی حسینی ؛ گردآورنده:زهره حسینی ؛ گردآورنده:زهیر حسینی - گوهر منظوم - دیویی: 030 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 9 -50-5595-964 انتخاب
7- اینترنت
گردآورنده:غلامعلی حسینی ؛ گردآورنده:زهره حسینی ؛ گردآورنده:زهیر حسینی - گوهر منظوم - دیویی: 030 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - انتخاب
8- اولین‌ها
نويسنده:غلامعلی حسینی - گوهر منظوم - دیویی: 030 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 7 -51-5595-964 انتخاب
9- احلی من العسل: شیرین‌تر از عسل
نويسنده:غلامعلی حسینی - آرام دل - دیویی: 297.68 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9 -9-96295-964 انتخاب
10- ابتکار
گردآورنده:غلامعلی حسینی ؛ گردآورنده:زهره حسینی ؛ گردآورنده:زهیر حسینی - گوهر منظوم - دیویی: 030 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 ریال - 1 -54-5595-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3