لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دعوا سر لحاف ملانصرالدین بود
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 9 -73-8181-964-978 انتخاب
2- ملانصرالدین و طوطی
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 8 -70-8181-964-978 انتخاب
3- ملانصرالدین و داروغه
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -69-8181-964-978 انتخاب
4- آستین نو بخور پلو
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -71-8181-964-978 انتخاب
5- ملانصرالدین و هدیه‌ی حاکم
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -68-8181-964-978 انتخاب
6- ملانصرالدین و مرد خسیس
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 8 -67-8181-964-978 انتخاب
7- دزد و ملانصرالدین
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -65-8181-964-978 انتخاب
8- ملانصرالدین و دیگ همسایه
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -64-8181-964-978 انتخاب
9- ملانصرالدین در سفر
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -72-8181-964-978 انتخاب
10- اسباب‌کشی ملانصرالدین
نويسنده:غمزه آلیجی ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سینم زنگین‌چلبی - اورامان - دیویی: 8fa7.32 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 1 -66-8181-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1