لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیمه‌ی پر (مجموعه داستان)
گردآورنده:خاطره حجازی - راهیان اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 0 -8-91187-964 انتخاب
2- خانم آب: مجموعه داستان و شعر
نويسنده:خاطره حجازی - نشر مینا - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 964-6475-40-X انتخاب
3- اندوه زن بودن: مجموعه شعر
شاعر:خاطره حجازی - اثر - دیویی: 8fa1.62 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 9 -1-90704-964 انتخاب
4- گت یعنی برو (ادبیات مهاجرت)
گردآورنده:خاطره حجازی - نشر مینا - دیویی: 8fa3.6208 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 14500 ریال - 9 -46-6475-964 انتخاب
5- چراغ‌های رابطه
نويسنده:خاطره حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- باغ آینه
نويسنده:خاطره حجازی - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 156 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1361 - 20000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
7- خواهش می‌کنم پیش از من نمیر!
شاعر:خاطره حجازی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 60 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 1500 نسخه - 450 ریال - انتخاب
8- ایران عاشقانه (گلچینی از افسانه‌های عاشقانه ایران)
گردآورنده:خاطره حجازی - نگاه سبز - دیویی: 398.20955 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 4 -34-5639-964 انتخاب
9- فیزیک بی‌فیزیک (مصاحبه با دکتر رضا منصوری)
به‌اهتمام:خاطره حجازی - نقش و نگار،موسسه انتشارات فلسفه - دیویی: 530 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -50-7002-964-978 انتخاب
10- فیزیک بی‌فیزیک: مصاحبه با دکتر رضا منصوری
به‌اهتمام:خاطره حجازی - انجمن فیزیک ایران - دیویی: 530 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -06-6648-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3