لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران
نويسنده:محسن رنانی ؛ نويسنده:رزیتا مویدفر - طرح نقد - دیویی: 302.0955 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 450000 ریال - 3 -5-95408-600-978 انتخاب
2- چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران
نويسنده:محسن رنانی ؛ نويسنده:رزیتا مویدفر - طرح نقد - دیویی: 302.0955 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - انتخاب
3- چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران
نويسنده:محسن رنانی ؛ نويسنده:رزیتا مویدفر - طرح نو - دیویی: 302.0955 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 190000 ریال - 9 -049-489-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1