لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (6)
تالیف (9)
ترجمه (3)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 7 مهارت اساسی برای معلمان: به همراه ضمیمه‌ای درباره ویژگیهای معلمان حرفه‌مند در جهان
نويسنده:مرتضی مجدفر ؛ ويراستار:قاسم مهرعلی‌زاده ؛ گرافيست:صادق جمالی - پیشگامان پژوهش‌مدار - دیویی: 371.102 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -8-92308-600-978 انتخاب
2- 55 اصل برای کلاس‌داری موفق: آموزش آداب و مهارتهای زندگی به دانش‌آموزان
نويسنده:رن کلارک ؛ مترجم:فرشته مجیب ؛ ويراستار:قاسم مهرعلی‌زاده - پیشگامان پژوهش‌مدار - دیویی: 371.102 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -5-92308-600-978 انتخاب
3- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
4- روان‌شناسی کودک و نوجوان امروزی
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد ؛ ويراستار:قاسم مهرعلی‌زاده - پیشگامان پژوهش‌مدار - دیویی: 155.4 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -3-92308-600-978 انتخاب
5- 55 اصل برای کلاس‌داری موفق: آموزش آداب و مهارتهای زندگی به دانش‌آموزان
نويسنده:رن کلارک ؛ مترجم:فرشته مجیب ؛ ويراستار:قاسم مهرعلی‌زاده - پیشگامان پژوهش‌مدار - دیویی: 371.102 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 3 -5-92308-600-978 انتخاب
6- 7 مهارت اساسی برای معلمان: به همراه ضمیمه‌ای درباره ویژگیهای معلمان حرفه‌مند در جهان
نويسنده:مرتضی مجدفر ؛ ويراستار:قاسم مهرعلی‌زاده ؛ گرافيست:صادق جمالی - پیشگامان پژوهش‌مدار - دیویی: 371.102 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 4 -8-92308-600-978 انتخاب
7- روان‌شناسی کودک و نوجوان امروزی
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد ؛ ويراستار:قاسم مهرعلی‌زاده - پیشگامان پژوهش‌مدار - دیویی: 155.4 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -3-92308-600-978 انتخاب
8- 7 مهارت اساسی برای معلمان: به همراه ضمیمه‌ای درباره ویژگیهای معلمان حرفه‌مند در جهان
نويسنده:مرتضی مجدفر ؛ ويراستار:قاسم مهرعلی‌زاده ؛ گرافيست:صادق جمالی - پیشگامان پژوهش‌مدار - دیویی: 371.102 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -8-92308-600-978 انتخاب
9- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
10- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2