لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- شیعه در فضای سایبر
نويسنده:عیسی جهانگیر - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 297.0285 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 39000 ریال - 5 -491-411-964-978 انتخاب
3- گزیده متون انگلیسی تفسیر و علوم قرآن
نويسنده:عیسی جهانگیر - مرکز نشر هاجر - دیویی: 428.64 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 100000 ریال - 0 -84-5582-600-978 انتخاب
4- گزیده متون انگلیسی تفسیر و علوم قرآن
نويسنده:عیسی جهانگیر ؛ نويسنده:سیدامیرحسین سرکشیکیان - مرکز نشر هاجر - دیویی: 428.64 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 64000 ریال - 0 -84-5582-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1