لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (12)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مروری بر طراحی فضاهای شهری در کشورهای اسلامی با رویکرد تعاملات اجتماعی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:مینو سقفی ؛ نويسنده:کیوان افشین‌جو - گوهر دانش - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -140-164-600-978 انتخاب
2- پایداری اجتماعی در فضاهای شهری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:پریسا افشار ؛ نويسنده:رویا اینانلو - گوهر دانش - 126 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 170000 ریال - 7 -095-164-600-978 انتخاب
3- طراحی محوطه مجموعه‌های دانشگاهی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:الهام امیدی ؛ نويسنده:فرهاد ایزدجویی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 6 -2233-10-964-978 انتخاب
4- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200 نسخه - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
5- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 290000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
6- طراحی مراکز اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:منیژه اکبرشاهی ؛ نويسنده:بنت‌الهدی اردلانی - گوهر دانش - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 1 -125-164-600-978 انتخاب
7- مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای فرهنگی کشورهای اسلامی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:ریحانه ابراهیمی ؛ نويسنده:پیمان دهرویه - گوهر دانش - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 220000 ریال - 6 -120-164-600-978 انتخاب
8- خوانش فضای معماری در مکاتب هنری: مجموعه مقالات دانشجویان دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:رسول پهلوان‌پور ؛ نويسنده:محمدتقی راسفیجانی - گوهر دانش - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 2 -131-164-600-978 انتخاب
9- تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر ...
نويسنده:نازنین اسلامی ؛ نويسنده:رعنا ایازی ؛ نويسنده:سارا حسینی - گوهر دانش - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 330000 ریال - 4 -137-164-600-978 انتخاب
10- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120 نسخه - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4