لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (12)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مروری بر طراحی فضاهای شهری در کشورهای اسلامی با رویکرد تعاملات اجتماعی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:مینو سقفی ؛ نويسنده:کیوان افشین‌جو - گوهر دانش - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -140-164-600-978 انتخاب
2- طراحی مراکز اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:منیژه اکبرشاهی ؛ نويسنده:بنت‌الهدی اردلانی - گوهر دانش - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 1 -125-164-600-978 انتخاب
3- طراحی پارک مینیاتور با رویکرد توسعه گردشگری
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:شادی خانزاده‌جعفرلو ؛ نويسنده:ملیکا خشنود - گوهر دانش - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -148-164-600-978 انتخاب
4- پایداری اجتماعی در فضاهای شهری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:فاطمه اسماعیلی‌جوریابی ؛ نويسنده:زهرا پرچم‌ویه - گوهر دانش - 168 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 230000 ریال - 0 -094-164-600-978 انتخاب
5- طراحی مراکز اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:منیژه اکبرشاهی ؛ نويسنده:بنت‌الهدی اردلانی - گوهر دانش - 216 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 390000 ریال - 1 -125-164-600-978 انتخاب
6- خوانش فضای معماری در مکاتب هنری: مجموعه مقالات دانشجویان دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:رسول پهلوان‌پور ؛ نويسنده:محمدتقی راسفیجانی - گوهر دانش - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 2 -131-164-600-978 انتخاب
7- معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی علامه دهخدا - قزوین
نويسنده:فرشاد باقری ؛ نويسنده:مونا پاشایی ؛ نويسنده:فائزه تقی‌پور - جهاد دانشگاهی واحد قزوین - 174 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 240000 ریال - 3 -4-95838-600-978 انتخاب
8- یادمان مشاهیر در طراحی منظر با رویکرد پایداری اجتماعی
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:مرضیه آرام ؛ نويسنده:مهدی آطاهریان - گوهر دانش - 168 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 6 -133-164-600-978 انتخاب
9- تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر ...
نويسنده:نازنین اسلامی ؛ نويسنده:رعنا ایازی ؛ نويسنده:سارا حسینی - گوهر دانش - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -137-164-600-978 انتخاب
10- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200 نسخه - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4