لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (12)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای فرهنگی کشورهای اسلامی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:ریحانه ابراهیمی ؛ نويسنده:پیمان دهرویه - گوهر دانش - دیویی: 720.917671 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 6 -120-164-600-978 انتخاب
2- پایداری اجتماعی در فضاهای شهری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:فاطمه اسماعیلی‌جوریابی ؛ نويسنده:زهرا پرچم‌ویه - گوهر دانش - دیویی: 711.40955 - 168 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 230000 ریال - 0 -094-164-600-978 انتخاب
3- مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای فرهنگی کشورهای اسلامی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:ریحانه ابراهیمی ؛ نويسنده:پیمان دهرویه - گوهر دانش - دیویی: 720.917671 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 220000 ریال - 6 -120-164-600-978 انتخاب
4- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
5- پایداری اجتماعی در فضاهای شهری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:پریسا افشار ؛ نويسنده:رویا اینانلو - گوهر دانش - دیویی: 711.40955 - 126 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 7 -095-164-600-978 انتخاب
6- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه‌گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - دیویی: 725.80420222 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 290000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
7- یادمان مشاهیر در طراحی منظر با رویکرد پایداری اجتماعی
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:مرضیه آرام ؛ نويسنده:مهدی آطاهریان - گوهر دانش - دیویی: 712.0955 - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 6 -133-164-600-978 انتخاب
8- سبک زندگی و معماری: سبک زندگی و معماری مسکن معاصر ایران
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سمانه چرمفروش ؛ نويسنده:پیمان حسینی‌گوهری - گوهر دانش - دیویی: 307.336 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 7 -152-164-600-978 انتخاب
9- خوانش هنرهای تزئینی وابسته به معماری در فضاهای مذهبی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:حسین سلطان‌زاده ؛ ويراستار:مریم شوریده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - دیویی: 720.9553622 - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -5227-10-964-978 انتخاب
10- طراحی محوطه مجموعه‌های دانشگاهی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:الهام امیدی ؛ نويسنده:فرهاد ایزدجویی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - دیویی: 371.6 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 78000 ریال - 6 -2233-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4