لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (12)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
2- مروری بر تجربیات جهانی توسعه میان افزا در معماری (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:امیرحسین ابوترابی ؛ نويسنده:مریم بادی - گوهر دانش - دیویی: 307.1216 - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 340000 ریال - 8 -139-164-600-978 انتخاب
3- معماری انعطاف‌پذیر: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:پرندالسادات احمدی ؛ نويسنده:حمید اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - دیویی: 720.1 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - انتخاب
4- معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی علامه دهخدا - قزوین
نويسنده:فرشاد باقری ؛ نويسنده:مونا پاشایی ؛ نويسنده:فائزه تقی‌پور - جهاد دانشگاهی واحد قزوین - دیویی: 712.0955 - 174 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 240000 ریال - 3 -4-95838-600-978 انتخاب
5- مروری بر تجربیات جهانی توسعه میان افزا در معماری (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:امیرحسین ابوترابی ؛ نويسنده:مریم بادی - گوهر دانش - دیویی: 307.1216 - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 210000 ریال - 8 -139-164-600-978 انتخاب
6- معماری منظر در فضاهای گمشده شهری
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:شروین اسماعیل‌زاده ؛ نويسنده:معصومه‌السادات پورحسینی - گوهر دانش - دیویی: 712 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 390000 ریال - 0 -151-164-600-978 انتخاب
7- یادمان مشاهیر در طراحی منظر با رویکرد پایداری اجتماعی
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:مرضیه آرام ؛ نويسنده:مهدی آطاهریان - گوهر دانش - دیویی: 712.0955 - 168 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 6 -133-164-600-978 انتخاب
8- زمینه‌گرایی در معماری: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ...
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:زهرا بحرالعلومی ؛ نويسنده:آزاده پیشدادیان - گوهر دانش - دیویی: 720.1 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 160000 ریال - 1 -068-164-600-978 انتخاب
9- سبک زندگی و معماری: سبک زندگی و معماری مسکن معاصر ایران
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سمانه چرمفروش ؛ نويسنده:پیمان حسینی‌گوهری - گوهر دانش - دیویی: 307.336 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 7 -152-164-600-978 انتخاب
10- مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای فرهنگی کشورهای اسلامی: مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه البرز قزوین
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:ریحانه ابراهیمی ؛ نويسنده:پیمان دهرویه - گوهر دانش - دیویی: 720.917671 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 6 -120-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4