لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان (در بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی)
به‌اهتمام:اردشیر کشاورز ؛ به‌اهتمام:علی ططری ؛ زيرنظر:نیکی ایوبی‌زاده - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 328.55 - 852 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -093-220-600-978 انتخاب
2- گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در جهان: ترکیه - سنگال
نويسنده: گروه مولفان ؛ ويراستار:جفری راپر ؛ مترجم:احمدرضا رحیمی‌ریسه - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 011.31 - 350 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -114-220-600-978 انتخاب
3- گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در جهان: ایران - ترکمنستان
نويسنده: گروه مولفان ؛ ويراستار:جفری راپر ؛ مترجم:احمدرضا رحیمی‌ریسه - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 011.31 - 512 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 7 -115-220-600-978 انتخاب
4- دیوان نظام استرآبادی
شاعر:نظام‌الدین‌بن‌حسین‌بن‌مجدالدین استرآبادی ؛ به‌اهتمام:شایسته ابراهیمی ؛ به‌اهتمام:مرضیه بیک‌وردی‌لو - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.4 - 1338 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 8 -134-220-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1