لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (4)
تالیف (11)
ترجمه (16)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- اطلس ملی ایران "آموزش عمومی"
نويسنده:مهرداد راهداری ؛ نويسنده:سیدجواد محسنی‌نیا ؛ ويراستار:داود حاتمی - سازمان نقشه‌برداری کشور - دیویی: 371 - 68 صفحه - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 0 -7-91722-964 انتخاب
3- تعزیه: نیایش و نمایش در ایران
نويسنده:پیتر چلکوفسکی ؛ مترجم:داود حاتمی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 700 - 428 صفحه - جلد 28 - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1200 ریال - انتخاب
4- اطلس ملی ایران "جمعیت"
تهيه و تنظيم:محمد مدد ؛ تهيه و تنظيم:بهداد غضنفری ؛ تهيه و تنظيم:سیدحسن شمس - سازمان نقشه‌برداری کشور - دیویی: 304.6 - 60 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1 -1-91722-964 انتخاب
5- تاریخ هند
نويسنده:شیلاد هار ؛ مترجم:داود حاتمی - عصر جدید - دیویی: 954 - 240 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 450 ریال - انتخاب
6- اصول طرح تحقیق و روش‌شناسی
مترجم:مریم خسروی ؛ نويسنده:جفری مارکزیک ؛ نويسنده:دیوید دمانتو - مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران - دیویی: 150.72 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 ریال - 7 -55-7519-964-978 انتخاب
7- تقویت عضلات (بدنسازی علمی، مبتدی تا حرفه‌ای)
نويسنده:ایان کینگ ؛ نويسنده:لو شولر ؛ مترجم:حمید زعیم‌کهن - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 613.71 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 84500 ریال - 2 -158-420-964 انتخاب
8- تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری
تدوين:اکبرپور‌شیرازی محسن ؛ تدوين:حمید جاودانی ؛ تدوين:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.55 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 1 -71-6451-964-978 انتخاب
9- الگوی جهانی پرداخت مستمری
مترجم:داود حاتمی ؛ مترجم:حسین مشیری‌تبریزی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 331.252 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 4 -45-6923-964-978 انتخاب
10- میان‌رشتگی
نويسنده:جو موران ؛ مترجم:داود حاتمی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 820.9 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 32000 ریال - 8 -58-2738-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3