لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (4)
تالیف (11)
ترجمه (16)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی
نويسنده:رضا نوروززاده ؛ نويسنده:کورش فتحی‌واجارگاه ؛ ويراستار:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.199 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 9 -46-6451-964-978 انتخاب
2- گزیده مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی
تدوين: موسسه‌پژوهش‌وبرنامه‌ریزی‌آموزشی‌عالی ؛ ويراستار:یوسف محمدنژادعالی‌زمینی ؛ ويراستار:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.03 - 754 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -02-6451-964 انتخاب
3- اطلس ملی ایران "آموزش عمومی"
نويسنده:مهرداد راهداری ؛ نويسنده:سیدجواد محسنی‌نیا ؛ ويراستار:داود حاتمی - سازمان نقشه‌برداری کشور - دیویی: 371 - 68 صفحه - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 0 -7-91722-964 انتخاب
4- گزیده مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی
نويسنده:برتون کلارک ؛ نويسنده:گای نیو ؛ ويراستار:یوسف محمدنژادعالی‌زمینی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.003 - 526 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -02-6451-964 انتخاب
5- اطلس ملی ایران "جمعیت"
تهيه و تنظيم:محمد مدد ؛ تهيه و تنظيم:بهداد غضنفری ؛ تهيه و تنظيم:سیدحسن شمس - سازمان نقشه‌برداری کشور - دیویی: 304.6 - 60 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1000 نسخه - 1 -1-91722-964 انتخاب
6- تقویت عضلات (بدنسازی علمی، مبتدی تا حرفه‌ای)
نويسنده:ایان کینگ ؛ نويسنده:لو شولر ؛ مترجم:حمید زعیم‌کهن - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 613.71 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 64500 ریال - 2 -158-420-964 انتخاب
7- تعزیه: آیین و نمایش در ایران
نويسنده:پیتر چلکوفسکی ؛ مترجم:داود حاتمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa2.0512 - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 40500 ریال - 3 -974-459-964-978 انتخاب
8- سرزمین و مردم پاکستان
نويسنده:روبرت لانگ ؛ مترجم:داود حاتمی - علمی فرهنگی - دیویی: 954.904 - 257 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- مجموعه مقالات دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
ويراستار:داود حاتمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 378.55 - 874 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -68-6451-964-978 انتخاب
10- اطلس ملی ایران "آموزش عالی"
نويسنده:غلامرضا گرایی‌نژاد ؛ ويراستار:داود حاتمی ؛ عكاس: دانشگاه تهران، روابط عمومی - سازمان نقشه‌برداری کشور - دیویی: 378 - 44 صفحه - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 9 -8-91722-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3