لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی شاد
نويسنده:ماری چاپیان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - شباهنگ - دیویی: 158.1 - 184 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 1250 ریال - انتخاب
2- زندگی شاد
نويسنده:ماری چاپیان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - مهدی قراچه‌داغی - دیویی: 158.1 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 1500 ریال - انتخاب
3- مادران و دختران (چگونه می‌توانید دوست یکدیگر باشید)
نويسنده:ماری چاپیان ؛ مترجم:اشرف عدیلی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 306.8743 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 21000 ریال - 3 -278-442-964 انتخاب
4- زندگی شاد
نويسنده:ماری چاپیان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - شباهنگ - دیویی: 158.1 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 30000 ریال - 9 -02-6127-964 انتخاب
5- زندگی شاد
نويسنده:ماری چاپیان ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - شباهنگ - دیویی: 158.1 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 15000 ریال - 9 -02-6127-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1