لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیگر به جنگل نمی‌رویم
نويسنده:مری‌هیگینز کلارک ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 813.54 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 190000 ریال - 1 -26-7199-964-978 انتخاب
2- شکوفایی خلاقیت فرزندان
نويسنده:ویکتوریا ویلسون ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - کانیار - دیویی: 155.4182 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 7 -2-92396-600-978 انتخاب
3- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 120000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
4- شکوفایی خلاقیت فرزندان
نويسنده:ویکتوریا ویلسون ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - بوستان - دیویی: 155.4182 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 115000 ریال - 8 -33-6189-600-978 انتخاب
5- 50 + 1 سرنخ برای مقابله با استرس
نويسنده:مایکل کارنی ؛ نويسنده:هیتر هاچینس ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 155.9042 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 180000 ریال - 4 -25-7199-964-978 انتخاب
6- شکوفایی خلاقیت فرزندان
نويسنده:ویکتوریا ویلسون ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - بوستان - دیویی: 155.4182 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200 نسخه - 140000 ریال - 8 -33-6189-600-978 انتخاب
7- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
8- عشق طنز، مشق طنز: خاطره دوران بلوغ یک ایرانی در آمریکا
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:جبرائیل نعمت‌زاده - هاشمی - دیویی: 305.8915073 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 8 -27-7199-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1