لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (48)
تالیف (3)
ترجمه (68)
تهران (70)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیلیارد در ساعت نه و نیم
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر ماهی - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 9 -054-209-964-978 انتخاب
2- سفرنامه کمپفر
نويسنده:انگلبرت کمپفر ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - 285 صفحه - چاپ 2 سال 1363 - 920 ریال - انتخاب
3- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - اساطیر - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 0 -32-5960-964-978 انتخاب
4- تشکیل دولت ملی درایران: حکومت آق قوینلو وظهوردولت صفوی
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - 225 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 850 ریال - انتخاب
5- زندگی من
نويسنده:ایگور استراوینسکی ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 0 -036-487-964 انتخاب
6- طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی
نويسنده:اولریش مارزلف ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 8 -271-435-964 انتخاب
7- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - اساطیر - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3300 نسخه - 27000 ریال - 0 -32-5960-964 انتخاب
8- زیرآفتاب سوزان ایران
نويسنده:اسکار فن‌یندرمایر ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر تاریخ ایران - 448 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
9- شاه اسماعیل دوم صفوی
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 6 -347-445-964 انتخاب
10- واسموس
نويسنده:داگوبرت فن‌میکوش ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری ؛ ويراستار:عبدالعزیز بلادی - مرکز بوشهرشناسی،نشر همسایه - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 3 -31-6199-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8