لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (49)
تالیف (3)
ترجمه (69)
تهران (71)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قطار بموقع رسید
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر چشمه - دیویی: 833.914 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 2 -67-6194-964 انتخاب
2- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 833.912 - 346 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 8 -572-121-600-978 انتخاب
3- مارکوپولو در ایران
نويسنده:آلفونس گابریل ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - دیویی: 915.04 - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 36800 ریال - 8 -68-6053-964 انتخاب
4- مبانی تاریخ ساسانیان
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 955.03 - 216 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 5 -233-321-964 انتخاب
5- جغرافیای تاریخی فارس
نويسنده:پاول شوارتس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 915.5563 - 294 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -11-7874-964 انتخاب
6- سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان
نويسنده:یاکوب ادواردپولاک ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - دیویی: 955 - 536 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- شاه اسماعیل دوم صفوی
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.0713 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 6 -347-445-964 انتخاب
8- قطار به موقع رسید
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر چشمه - دیویی: 833.914 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1500 نسخه - 44000 ریال - 0 -67-6194-964-978 انتخاب
9- گفتارهای ایران‌شناسی
مترجم:کیکاووس جهانداری ؛ به‌اهتمام:میثم کرمی - گستره،نشر نسخه - دیویی: 955.0072 - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 4 -07-6069-600-978 انتخاب
10- سفرنامه بلوشر
نويسنده:ویپرت‌فون بلوشر ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - دیویی: 910 - 358 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1358 - 5500 نسخه - 750 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8