لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (48)
تالیف (3)
ترجمه (68)
تهران (70)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرنامه بلوشر
نويسنده:ویپرت‌فون بلوشر ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - 344 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 5000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
2- ایران در عهد شاه‌عباس دوم
نويسنده:پاول لوفت ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 2 -032-361-964 انتخاب
3- قطار به موقع رسید
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر چشمه - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1500 نسخه - 44000 ریال - 0 -67-6194-964-978 انتخاب
4- روم و ایران: دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی
نويسنده:انگلبرت وینتر ؛ نويسنده:بئاته دیگناس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر و پژوهش فرزان روز - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3200 نسخه - 93000 ریال - 5 -281-321-964 انتخاب
5- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - اساطیر - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3300 نسخه - 27000 ریال - 0 -32-5960-964 انتخاب
6- شاه اسماعیل دوم صفوی
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 163 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1400 ریال - انتخاب
7- بیست مقاله تقی‌زاده: ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (به قلم احمد آرام) ترجمه یک مقاله از...
نويسنده:سیدحسن تقی‌زاده ؛ مترجم:احمد آرام ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 6 -123-445-964 انتخاب
8- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - اساطیر - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 0 -32-5960-964 انتخاب
9- جهان‌های گم شده
نويسنده:آن‌تری وایت ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 2 -206-445-964 انتخاب
10- سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان
نويسنده:یاکوب ادواردپولاک ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - 536 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8