لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (51)
تالیف (4)
ترجمه (72)
تهران (75)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه فردوسی: ساختار و قالب
نويسنده:کورت هاینریش‌هانزن ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - فرزان روز - دیویی: 8fa1.21 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 22000 ریال - 2 -257-321-964 انتخاب
2- جهان‌های گم شده
نويسنده:آن‌تری وایت ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 930.1 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 120000 ریال - 2 -206-445-964-978 انتخاب
3- سفرنامه کمپفر
نويسنده:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - دیویی: 955.0723.42 - 296 صفحه - چاپ 3 سال 1365 - 920 ریال - انتخاب
4- روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی
نويسنده:انگلبرت وینتر ؛ نويسنده:بئاته دیگناس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - فرزان روز - دیویی: 955.03 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000000 ریال - 1 -507-321-964-978 انتخاب
5- مبانی تاریخ ساسانیان
نويسنده:کلاوس شیپمان ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - فرزان روز - دیویی: 955.03 - 216 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 5 -233-321-964 انتخاب
6- سفرنامه بلوشر
نويسنده:ویپرت‌فون بلوشر ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - دیویی: 910 - 358 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1358 - 750 ریال - انتخاب
7- افسانه و سیزده داستان دیگر
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - اساطیر - دیویی: 808.831 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9800 ریال - 964-5960-72-X انتخاب
8- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - اساطیر - دیویی: 833.914 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 550000 ریال - 0 -32-5960-964-978 انتخاب
9- قطار به موقع رسید
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر چشمه - دیویی: 833.914 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 110000 ریال - 0 -67-6194-964-978 انتخاب
10- زندگی من
نويسنده:ایگور استراوینسکی ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - دیویی: 780.94792 - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 18000 ریال - 0 -036-487-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8