لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر: آخرین سال‌ها
نويسنده:واسیلی‌اوسیپوویچ توپورکوف ؛ مترجم:مستوره خضرائی ؛ مترجم:نوشید ممودی - نشر قطره - دیویی: 792.028 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 220000 ریال - 6 -302-119-600-978 انتخاب
2- استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر: آخرین سال‌ها
نويسنده:واسیلی‌اوسیپوویچ توپورکوف ؛ مترجم:مستوره خضرائی ؛ مترجم:نوشید ممودی - نشر قطره - دیویی: 792.028 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200000 ریال - 6 -302-119-600-978 انتخاب
3- هیتلر و نازی‌ها: برپایه اسناد تاریخی
نويسنده:دیوید.اف کرو ؛ مترجم:مستوره خضرائی ؛ زيرنظر:اسماعیل سنگاری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 943.086092 - 280 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 280000 ریال - 4 -112-253-600-978 انتخاب
4- استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر: آخرین سال‌ها
نويسنده:واسیلی‌اوسیپوویچ توپورکوف ؛ مترجم:مستوره خضرائی ؛ مترجم:نوشید ممودی - نشر قطره - دیویی: 792.028 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 75000 ریال - 6 -302-119-600-978 انتخاب
5- هیتلر و نازی‌ها: برپایه اسناد تاریخی
نويسنده:دیوید.اف کرو ؛ مترجم:مستوره خضرائی ؛ زيرنظر:اسماعیل سنگاری - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 943.086092 - 280 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 230000 ریال - 4 -112-253-600-978 انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1