لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرنامه مردم‌شناختی سیستان و بلوچستان (گذری بر قوم‌شناسی طوایف بلوچ و سیستانی)
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی - پاپلی - دیویی: 955.74 - 410 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -68-6026-600-978 انتخاب
2- سفرنامه مردم‌شناختی سیستان و بلوچستان (گذری بر قوم‌شناسی طوایف بلوچ و سیستانی)
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی - پاپلی - دیویی: 955.74 - 450 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -69-6026-600-978 انتخاب
3- چهل گفتار در مردم شناسی میبد دفتر اول: فرهنگ و فنآوری قنات (نقش قنات در معماری)
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی - روشنان - دیویی: 301.09559237 - 196 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 4 -5-92237-964 انتخاب
4- پزشکی سنتی و عامیانه مردم ایران با نگاه مردم‌شناختی
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی ؛ ويراستار:الهه محبی - امیرکبیر - دیویی: 610.955 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 77000 ریال - 3 -1410-00-964-978 انتخاب
5- چهل گفتار در مردم‌شناسی میبد (دفتر هفتم و هشتم) مردم‌نگاری آیین‌ها و بازی‌ها: گفتار 33 تا 40
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی - اندیشمندان یزد - دیویی: 955.9237 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 7 -034-484-600-978 انتخاب
6- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
7- چهل گفتار در مردم‌شناسی میبد: صنایع کهن بومی و دانش عامه (گفتار 19 تا 24)
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی ؛ ويراستار:زویا جانب‌اللهی - سبحان نور - دیویی: 955.9237 - 634 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -32-2745-964-978 انتخاب
8- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
9- چهل گفتار در مردم‌شناسی میبد (جلد 2 و 3): مردم‌شناسی اقتصادی (نظام تولید و مصرف)
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی - گنجینه هنر - دیویی: 301.09559237 - 580 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -09-8756-964 انتخاب
10- چهل گفتار در مردم شناسی میبد دفتر ششم: آیین‌های گذر و نظام خویشاوندی (گفتار 29 تا 32)
نويسنده:محمدسعید جانب‌اللهی - هم‌پا - دیویی: 955.9237 - 288 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -89-5210-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2