لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (2)
تالیف (14)
ترجمه (5)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد نظریه‌های یادگیری در برنامه‌ریزی درسی
نويسنده:صغری ابراهیمی‌قوام ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 370.15 - 532 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 55000 ریال - 9 -492-223-964-978 انتخاب
2- طراحی الکترونیک قدرت: راهنمای یک فرد حرفه‌ای
نويسنده:کیت‌اچ سوکر ؛ مترجم:علیرضا سیادتان ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 621.317 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 6 -0675-10-964-978 انتخاب
3- آنالیز طراحی در مکانیک سنگ
نويسنده:دبلیو.جی پاریسیو ؛ مترجم:مهدی امیرافشاری ؛ مترجم:داود بهادربیگی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 624.15132 - 696 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 140000 ریال - 3 -1413-10-964-978 انتخاب
4- ساختار و نظام اقتصادی صدر اسلام
نويسنده:ابراهیم یعقوبی ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 297.4833 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 4 -1388-10-964-978 انتخاب
5- سیستم‌های توربین بادی
نويسنده:سایلندرانات بهادرا ؛ نويسنده:دباپراساد کاستها ؛ نويسنده:س. بنرجی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 621.45 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 3 -1299-10-964-978 انتخاب
6- الکترومغناطیس مهندسی
نويسنده:اصغر کشتکار ؛ نويسنده:علی کلانترنیا ؛ نويسنده:عبدالله میرزابیگی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 530 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 8 -2648-10-964-978 انتخاب
7- ابزار دقیق مقدماتی
نويسنده:فرزاد جعفرکاظمی ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 530.8 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 7 -0706-10-964-978 انتخاب
8- ریاضی پیش‌دانشگاهی برای رشته‌های علوم انسانی
نويسنده:مژگان حاجی‌مرادی ؛ نويسنده:فاطمه فرهمندزاده ؛ نويسنده:عصمت مسعودی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 510.76 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 32000 ریال - 0 -0002-10-964-978 انتخاب
9- آزمایشگاه فیزیک پایه (1) (مکانیک و حرارت) برای دانشجویان علوم و مهندسی
نويسنده:رضا جمشیدی ؛ نويسنده:حسن قلمی‌باویل‌علیایی ؛ نويسنده:کبری حاجی‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 530.078 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 195000 ریال - 3 -74-6441-964-978 انتخاب
10- راهنمای مقاله‌نویسی: برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (فنی و مهندسی و علوم پایه) به همراه CD آخرین رتبه‌بندی مجلات ISI
نويسنده:غلامرضا امین ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - دیویی: 808.4 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 33000 ریال - 5 -67-6441-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2