لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (15)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزینه اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:یدالله جلالی‌پنداری - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 35000 ریال - 7 -37-6026-964-978 انتخاب
2- غزل‌های حکیم سنایی غزنوی
مصحح:یدالله جلالی‌پنداری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 750 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 90000 ریال - 0 -747-445-964-978 انتخاب
3- شاعرانگی‌های آذر یزدی
نويسنده:زهرا دهقان‌دهنوی ؛ مقدمه:یدالله جلالی‌پنداری - مهرگردان - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 5 -2-94118-600-978 انتخاب
4- گزینه اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:یدالله جلالی‌پنداری - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -37-6026-964-978 انتخاب
5- گزینه اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:یدالله جلالی‌پنداری - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 330000 ریال - 7 -37-6026-964-978 انتخاب
6- یادنامه ابوالفضل رشیدالدین میبدی: شامل مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت میبدی
به‌اهتمام:یدالله جلالی‌پنداری - موسسه‌ انتشارات‌ یزد - دیویی: 297.178 - 452 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 16000 ریال - 3 -28-6541-964 انتخاب
7- گزینه اشعار نیما یوشیج
گردآورنده:یدالله جلالی‌پنداری - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 45000 ریال - 7 -37-6026-964-978 انتخاب
8- گزینه اشعار پروین اعتصامی
نويسنده:پروین اعتصامی ؛ گردآورنده:یدالله جلالی‌پنداری - مروارید - دیویی: 8fa1.6 - 306 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1850 ریال - انتخاب
9- دیوان اشعار ادیب نیشابوری: به همراه پژوهشی در زندگی، احوال، آثار و معاصران او
به‌اهتمام:یدالله جلالی‌پنداری - چاپ و نشر بنیاد - دیویی: 8fa1.62 - 438 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 7 -11-6333-964 انتخاب
10- گزینه اشعار سیمین بهبهانی
مقدمه:یدالله جلالی‌پنداری ؛ شاعر:سیمین بهبهانی - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 6500 ریال - 8 -33-6026-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2