لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(101)
چاپ مجدد (0)
تالیف (101)
ترجمه (0)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 846 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 9 -344-222-600-978 انتخاب
2- کتابشناسی ماه: آذر 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 714 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 7 -265-222-600-978 انتخاب
3- مرجع نشر ایران 1390: اطلاعات ناشران، کاغذفروشان، لیتوگرافی‌ها، چاپخانه‌ها، صحافی‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، مراکز ...
نويسنده:علی‌اکبر حسینی ؛ تهيه كننده:مجتبی تبریزنیا ؛ تهيه كننده:عیسی عباسی - خانه کتاب - دیویی: 070.50955 - 892 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 170000 ریال - 5 -016-222-600-978 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1395
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1020 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 440000 ریال - 4 -422-222-600-978 انتخاب
5- کتابشناسی ماه: مهر 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 636 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 6 -176-222-600-978 انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1393
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 916 صفحه - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 720000 ریال - 4 -307-222-600-978 انتخاب
7- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1390
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1216 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 900000 ریال - 8 -239-222-600-978 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 754 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 7 -348-222-600-978 انتخاب
9- کتابشناسی ماه: بهمن 1394
نويسنده:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 1 -267-222-600-978 انتخاب
10- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1395
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 600 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 2 -426-222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11