لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادیان و مذاهب در ایران باستان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:مینا سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 200.955 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -0139-02-600-978 انتخاب
2- تیشتر پشت
نويسنده:زهره زرشناس ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 295.82 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 60000 ریال - 7 -459-426-964-978 انتخاب
3- ادیان و مذاهب در ایران باستان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:مینا سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 200.955 - 598 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 240000 ریال - 8 -0138-02-600-978 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
5- اندرز اوشنر دانا
نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:نادیا حاجی‌پور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa0.077 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 6 -696-426-964-978 انتخاب
6- فرهنگ اویم ایوک کهن‌ترین فرهنگ دوزبانه ایرانی: متن، آوانویسی، ترجمه فارسی، یادداشت و واژه‌نامه
نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:نادیا حاجی‌پور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،فروهر - دیویی: 4fa0.042 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 8 -999-426-964-978 انتخاب
7- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
8- ادیان و مذاهب در ایران باستان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:مینا سلیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 200.955 - 604 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 205000 ریال - 8 -0138-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1