لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهان بدون جنگ
نويسنده:برنال جان ؛ مترجم:عطاء‌الله نوریان - نشر قطره - دیویی: 303.904 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -998-119-600-978 انتخاب
2- جهان بدون جنگ
نويسنده:برنال جان ؛ مترجم:ع. نوریان - نشر قطره - دیویی: 355.02 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 270000 ریال - 1 -998-119-600-978 انتخاب
3- جهان بدون جنگ
نويسنده:برنال جان ؛ مترجم:ع. نوریان - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 355.02 - 258 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1