لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه هنرهای رزمی (نخستین دایره‌المعارف ورزش‌های رزمی در ایران)
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - نگاه بوستان - دیویی: 796.8 - 434 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -07-8233-600-978 انتخاب
2- دانشنامه هنرهای رزمی (نخستین دایره‌المعارف ورزش‌های رزمی در ایران)
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - نگاه بوستان - دیویی: 796.8 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -07-8233-600-978 انتخاب
3- مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - سنا - دیویی: 327.2 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 2 -15-5739-600-978 انتخاب
4- ساختار سیاسی اجتماعی لبنان و تاثیر آن بر پیدایش جنبش امل (نخستین منبع فارسی جنبش امل)
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - سنا - دیویی: 956.9204 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 0 -92-8871-964-978 انتخاب
5- مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - سنا - دیویی: 327.2 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 2 -15-5739-600-978 انتخاب
6- ساختار سیاسی اجتماعی عربستان سعودی و شش مقاله علمی - پژوهشی دیگر (مجموعه مقالات در روزنامه اطلاعات)
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - روزگار - دیویی: 953.8 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -619-374-964-978 انتخاب
7- حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بو موسی
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس - سنا - دیویی: 955.7356 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 4 -94-8871-964-978 انتخاب
8- تاریخ جامع روابط ایران و بریتانیا از آغاز (1270 م.) تا پیمان مفصل (1812 م.) = Comprehensive history of persia and the great britainSince the beginning
نويسنده:سیدعلی حق‌شناس ؛ ويراستار:آناهیتا متمنی - پارس میهن - دیویی: 327.55042 - 972 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 5 -0-99807-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1