لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (11)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیدهای طلایی بازاریابی شناختی: چگونه تصمیم شما را در خرید پیش‌بینی می‌کنیم؟
نويسنده:راجر دالی ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ مترجم:سارا میرمبین - شکیب - دیویی: 658.834 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 380000 ریال - 3 -84-2695-964-978 انتخاب
2- علوم شناختی: مقدمه‌ای بر مطالعه‌ی ذهن (ویراست 2016)
نويسنده:جی. فریدنبرگ ؛ نويسنده:گوردون سیلورمن ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 153 - 644 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 650000 ریال - 9 -48-8793-600-978 انتخاب
3- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ نويسنده:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 494 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
4- کلیدهای طلایی بازاریابی شناختی: چگونه تصمیم شما را در خرید پیش‌بینی می‌کنیم؟
نويسنده:راجر دالی ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ مترجم:سارا میرمبین - شکیب - دیویی: 658.834 - 216 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 380000 ریال - 3 -84-2695-964-978 انتخاب
5- نقش علوم اعصاب‌شناختی در ارتش آینده
نويسنده:فلوید بلوم ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ مترجم:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 6 -04-6901-600-978 انتخاب
6- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 560 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 0 -06-6901-600-978 انتخاب
7- نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی
نويسنده:میهال‌سی روکو ؛ نويسنده:ویلیام سپمز ؛ نويسنده:بین بریج - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، طرح فراسازمانی فاوا نیروهای مسلح - دیویی: 620.82 - 726 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 115000 ریال - 0 -51-5769-964-978 انتخاب
8- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
9- علوم شناختی: مقدمه‌ای بر مطالعه‌ی ذهن
نويسنده:جی فردنبرگ ؛ نويسنده:گوردون سیلورمن ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،شرکت پیشرو فناوری قائد - دیویی: 153 - 660 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 110000 ریال - 6 -36-8793-600-978 انتخاب
10- علوم شناختی: مقدمه‌ای بر مطالعه‌ی ذهن
نويسنده:جی فردنبرگ ؛ نويسنده:گوردون سیلورمن ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،شرکت پیشرو فناوری قائد - دیویی: 153 - 660 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500000 ریال - 6 -91-5769-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2