لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (15)
تالیف (5)
ترجمه (49)
تهران (53)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش از آینده: روش‌ها و ابزارهای تحول سازمانی و اجتماعی
نويسنده:سهیل عنایت‌الله ؛ مترجم:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 003.2 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 4 -40-5769-964-978 انتخاب
2- تحول آینده: پیش‌بینی در قرن بیست و یکم
ويراستار:ریل میلر ؛ نويسنده: یونسکو ؛ مترجم:مسعود منزوی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 303.49 - 470 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800000 ریال - 9 -018-248-622-978 انتخاب
3- نقش علوم اعصاب‌شناختی در ارتش آینده
نويسنده:فلوید بلوم ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ مترجم:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 6 -04-6901-600-978 انتخاب
4- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 282 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 7 -012-248-622-978 انتخاب
5- راهنمای برنامه‌ریزی سناریویی راهبردسازی در دوران عدم قطعیت
نويسنده:بیل رالستون ؛ نويسنده:ایان ویلسون ؛ مترجم:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،شرکت پیشرو فناوری قائد - دیویی: 658.4012 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 3 -92-5769-964-978 انتخاب
6- هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت
نويسنده:پیتر شوارتس ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ ويراستار:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 75000 ریال - 3 -47-5769-964-978 انتخاب
7- شگفتی‌های اجتناب‌ناپذیر
نويسنده:پیتر شوارتس ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ مترجم:کیوان منزوی - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110000 ریال - 6 -20-6901-600-978 انتخاب
8- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
9- کلان‌تاریخ و کلان‌تاریخ‌دانان: دیدگاه‌هایی پیرامون تغییر فردی، اجتماعی و تمدنی
نويسنده:یوهان گالتونگ ؛ نويسنده:سهیل عنایت‌اله ؛ مترجم:عبدالمجید کرامت‌زاده - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 901 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 750000 ریال - 7 -73-6885-622-978 انتخاب
10- آموزش درباره آینده
نويسنده:پیتر‌سی بیشاپ ؛ نويسنده:اندی هاینز ؛ مترجم:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 303.49071 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 380000 ریال - 4 -14-8793-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6