لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات برگزیده برای مشاعره عاشورایی
شاعر:داود حیدری - تکامل اندیشه - دیویی: 8fa1.05162 - 192 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 5 -0-94725-600-978 انتخاب
2- منطق استدلال، منطق حملی
نويسنده:داود حیدری ؛ ويراستار:حمیدرضا نگهبان - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دیویی: 160 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 130000 ریال - 4 -75-7673-964-978 انتخاب
3- منطق استدلال منطق حملی
نويسنده:داود حیدری ؛ ويراستار:حمیدرضا نگهبان - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دیویی: 160 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 55000 ریال - 4 -75-7673-964-978 انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
5- مصرف صحیح از نگاه اسلام
نويسنده:جواد ایروانی ؛ نويسنده:علی جلائیان‌اکبرنیا ؛ نويسنده:داود حیدری - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دیویی: 297.63 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 9 -96-7673-964-978 انتخاب
6- اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام
نويسنده:جواد ایروانی ؛ نويسنده:علی جلالیان ؛ نويسنده:داود حیدری - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دیویی: 297.63 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 1 -76-7673-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1