لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (3)
ترجمه (7)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی
نويسنده:مارتین‌هوارد ساد ؛ مترجم:علی‌اصغر عطائی ؛ ويراستار:اکرم کبکی - علمی و فنی - دیویی: 531.382 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 400 نسخه - 700000 ریال - 6 -72-6215-964-978 انتخاب
2- الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی
نويسنده:مارتین‌هوارد ساد ؛ مترجم:علی‌اصغر عطائی ؛ ويراستار:اکرم کبکی - علمی و فنی - دیویی: 620.11232 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 800 نسخه - 288000 ریال - 8 -65-6215-964-978 انتخاب
3- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
4- حرفی از هزاران: مجموعه مقالات، گفتگوها و سخنرانی‌ها
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:الهه عین‌بخش ؛ ويراستار:اکرم کبکی - امیرکبیر - دیویی: 955.0843092 - 1080 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 180000 ریال - 1 -1427-00-964-978 انتخاب
5- حرفی از هزاران: مجموعه مقالات، گفتگوها و سخنرانی‌ها
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:الهه عین‌بخش ؛ ويراستار:اکرم کبکی - امیرکبیر - دیویی: 955.0843092 - 1080 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -1427-00-964-978 انتخاب
6- الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی
نويسنده:مارتین‌هوارد ساد ؛ مترجم:علی‌اصغر عطائی ؛ ويراستار:اکرم کبکی - علمی و فنی - دیویی: 620.11232 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 8 -65-6215-964-978 انتخاب
7- دینامیک (مکانیک مهندسی)
نويسنده: هیبلر ؛ مترجم:عباس راستگو ؛ مترجم:محمدمهدی هیهات - علمی و فنی - دیویی: 620.104 - 760 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 275000 ریال - 2 -70-6215-964-978 انتخاب
8- الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی
نويسنده:مارتین‌هوارد ساد ؛ مترجم:علی‌اصغر عطائی ؛ ويراستار:اکرم کبکی - علمی و فنی - دیویی: 531.382 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 800 نسخه - 420000 ریال - 6 -72-6215-964-978 انتخاب
9- الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی
نويسنده:مارتین‌هوارد ساد ؛ مترجم:علی‌اصغر عطائی ؛ ويراستار:اکرم کبکی - علمی و فنی - دیویی: 620.11232 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1050 نسخه - 101000 ریال - 8 -65-6215-964-978 انتخاب
10- الاستیسیته نظری، کاربردی، محاسباتی
نويسنده:مارتین‌هوارد ساد ؛ مترجم:علی‌اصغر عطائی ؛ ويراستار:اکرم کبکی - علمی و فنی - دیویی: 531.382 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 6 -72-6215-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1