لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (2)
تالیف (14)
ترجمه (1)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیوه‌نامه مکاتبات اداری
نويسنده:حسن زارعی ؛ نويسنده:علی شیری‌اطهر ؛ نويسنده:ابوالفضل قدیمی - خانه هنرمندان - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -80-9980-964-978 انتخاب
2- اسنادی از دولت شهید رجایی
تهيه و تنظيم: مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری ؛ زيرنظر:محمدعلی زهره‌ای ؛ زيرنظر:علی‌اکبر رضایی - نشر جمهور ایران،فرهنگ و تمدن - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 6 -15-6606-600-978 انتخاب
3- اقتصاد خرد
نويسنده:محمدعلی زهره‌ای ؛ نويسنده:زهره طایفه‌سیفی - کتاب ارشد - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -74-6560-600-978 انتخاب
4- دیپلماسی فرهنگی: نقش فرهنگ در سیاست خارجی و ارائه‌ی مدل راهبردی
نويسنده:علی‌اکبر رضایی ؛ نويسنده:محمدعلی زهره‌ای ؛ ويراستار:نیما رجبلو - جامعه‌شناسان - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -79-5999-600-978 انتخاب
5- تاثیر جهانی شدن حقوق بشر بر سیاست خارجی کشورها
نويسنده:محمدعلی زهره‌ای - مینیاتور - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 4 -2-91156-600-978 انتخاب
6- اخلاق حرفه‌ای کسب و کار
نويسنده:مراد کردی ؛ نويسنده:میترا آفتاب‌آذری ؛ نويسنده:محمدعلی زهره‌ای - منطقی - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -0-93586-600-978 انتخاب
7- افکار عمومی و شیوه‌های سنجش آن در جنگ روانی
نويسنده:علی‌اکبر رضایی ؛ نويسنده:محمدعلی زهره‌ای - بین‌المللی گاج - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -389-158-964-978 انتخاب
8- ابتکار عمل در برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد فرهنگی
نويسنده:علی‌اکبر رضایی ؛ نويسنده:محمدعلی زهره‌ای ؛ ويراستار:سجاد محمدیارزاده - یادآوران - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -70-5824-964-978 انتخاب
9- تفکر خلاق
نويسنده:حسین‌محمد پورزرندی ؛ نويسنده:محمدعلی زهره‌ای ؛ نويسنده:مراد کردی - موسسه نشر شهر - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 8 -493-238-964-978 انتخاب
10- درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در عصر جهانی شدن فرهنگ
نويسنده:محمدعلی زهره‌ای - بین‌المللی گاج - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -390-158-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2