لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (200)
تالیف (0)
ترجمه (229)
تهران (229)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (229) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من، پیش از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 285000 ریال - 5 -42-6605-600-978 انتخاب
2- پس از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 340000 ریال - 8 -018-384-600-978 انتخاب
3- من، پیش از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 34 سال 1396 - 360000 ریال - 5 -42-6605-600-978 انتخاب
4- پس از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 370000 ریال - 8 -018-384-600-978 انتخاب
5- من، پیش از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1395 - 360000 ریال - 5 -42-6605-600-978 انتخاب
6- پس از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 365000 ریال - 8 -018-384-600-978 انتخاب
7- یک بعلاوه یک
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی ؛ ويراستار:فرناز شهیدثالث - آموت - دیویی: 823.92 - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1397 - 430000 ریال - 5 -022-384-600-978 انتخاب
8- بوی پاییز
نويسنده:مارگارت دیکینسن ؛ مترجم:مریم مفتاحی - شقایق - دیویی: 823.914 - 636 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 445000 ریال - 1 -047-216-964-978 انتخاب
9- پس از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1396 - 370000 ریال - 8 -018-384-600-978 انتخاب
10- پس از تو
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم مفتاحی - آموت - دیویی: 823.912 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 34 سال 1397 - 370000 ریال - 8 -018-384-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23