لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (4)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گوشه‌هایی از زندگی نویسندگان بزرگ (برای نوجوانان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 8 -83-5760-964-978 انتخاب
2- می‌خواهم بندر را بشناسم
نويسنده:رامین جهان‌پور - صحیفه الزهرا (س) - دیویی: 8fa3.62 - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 6 -4-96535-600-978 انتخاب
3- داستانهای کهن ایرانی
بازنويسي:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 1 -82-5760-964-978 انتخاب
4- گردو ریزان
نويسنده:رامین جهان‌پور - موسسه انجمن قلم ایران - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 3 -98-5535-600-978 انتخاب
5- گوشه‌هایی از زندگی نویسندگان بزرگ (برای نوجوانان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -83-5760-964-978 انتخاب
6- داستانهای کهن ایرانی
بازنويسي:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -82-5760-964-978 انتخاب
7- جوجه قمری تنها (مجموعه داستان برای کودکان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 6 -90-5760-964-978 انتخاب
8- جوجه قمری تنها (مجموعه داستان برای کودکان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -90-5760-964-978 انتخاب
9- باغ کلاغ‌ها
نويسنده:رامین جهان‌پور - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 130000 ریال - 2 -100-209-622-978 انتخاب
10- بلیت‌های لای کتاب
نويسنده:رامین جهان‌پور - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 2 -014-209-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2