لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (4)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوجه قمری تنها (مجموعه داستان برای کودکان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -90-5760-964-978 انتخاب
2- داستانهای کهن ایرانی
بازنويسي:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -82-5760-964-978 انتخاب
3- رایانه (مجموعه داستان‌های نوجوانان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -89-5760-964-978 انتخاب
4- گوشه‌هایی از زندگی نویسندگان بزرگ (برای نوجوانان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -83-5760-964-978 انتخاب
5- گوشه‌هایی از زندگی نویسندگان بزرگ (برای نوجوانان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 8 -83-5760-964-978 انتخاب
6- رودخانه‌ای که می‌رفتیم
نويسنده:رامین جهان‌پور - روزگار - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 1 -358-374-964-978 انتخاب
7- جوجه قمری تنها (مجموعه داستان برای کودکان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 6 -90-5760-964-978 انتخاب
8- داستانهای کهن ایرانی
بازنويسي:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 1 -82-5760-964-978 انتخاب
9- بلیت‌های لای کتاب
نويسنده:رامین جهان‌پور - نظری - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 2 -014-209-622-978 انتخاب
10- من انزلی را دوست دارم (داستان علمی - آموزشی)
نويسنده:رامین جهان‌پور ؛ ويراستار:مجتبی بحیرایی ؛ ويراستار:حبیب غفاری - سازمان بنادر و دریانوردی - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -45-8422-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2