لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (4)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رایانه (مجموعه داستان‌های نوجوانان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -89-5760-964-978 انتخاب
2- من انزلی را دوست دارم (داستان علمی - آموزشی)
نويسنده:رامین جهان‌پور ؛ ويراستار:مجتبی بحیرایی ؛ ويراستار:حبیب غفاری - سازمان بنادر و دریانوردی - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -45-8422-600-978 انتخاب
3- داستانهای کهن ایرانی
بازنويسي:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -82-5760-964-978 انتخاب
4- دو قصه از شاهنامه (برای نوجوانان)
بازنويسي:رامین جهان‌پور - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 140000 ریال - 9 -101-209-622-978 انتخاب
5- جوجه قمری تنها (مجموعه داستان برای کودکان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -90-5760-964-978 انتخاب
6- باغ کلاغ‌ها
نويسنده:رامین جهان‌پور - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 130000 ریال - 2 -100-209-622-978 انتخاب
7- بلیت‌های لای کتاب
نويسنده:رامین جهان‌پور - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 2 -014-209-622-978 انتخاب
8- گوشه‌هایی از زندگی نویسندگان بزرگ (برای نوجوانان)
نويسنده:رامین جهان‌پور - ساویز - دیویی: 809 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -14-5909-600-978 انتخاب
9- گردو ریزان
نويسنده:رامین جهان‌پور - موسسه انجمن قلم ایران - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 3 -98-5535-600-978 انتخاب
10- داستانهای کهن ایرانی
بازنويسي:رامین جهان‌پور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 1 -82-5760-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2