لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (11)
تالیف (22)
ترجمه (1)
تهران (22)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفردات قرآن
نويسنده:بابک فرزانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.153 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 300 نسخه - 70000 ریال - 0 -0486-02-600-978 انتخاب
2- مفردات قرآن
نويسنده:بابک فرزانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.153 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200 نسخه - 110000 ریال - 0 -0486-02-600-978 انتخاب
3- مفردات قرآن
نويسنده:بابک فرزانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.153 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 50000 ریال - 9 -417-530-964-978 انتخاب
4- بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه (قرآن کریم؛ نهج البلاغه؛ امالی الشریف‌المرتضی؛ مقدمه ابن خلدون)
نويسنده:بابک فرزانه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 492.7802 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 300 نسخه - 120000 ریال - 3 -901-530-964-978 انتخاب
5- بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه (قرآن کریم؛ نهج‌البلاغه؛ امالی الشریف‌المرتضی؛ مقدمه ابن خلدون)
نويسنده:بابک فرزانه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 492.7802 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 70000 ریال - 3 -901-530-964-978 انتخاب
6- غذای حلال: از لحاظ میکروب‌شناسی مواد غذایی و دیدگاه اسلام
نويسنده:سیدامیرعلی انوار ؛ گردآورنده:حامد اهری ؛ مقدمه:بابک فرزانه - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 297.374 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -3886-10-964-978 انتخاب
7- مختارات من النصوص المعاصره و العرفانیه
گردآورنده:بابک فرزانه ؛ گردآورنده:نوشین صاحب - شکوفه‌های دانش - دیویی: 892.709 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -18-7401-964-978 انتخاب
8- دستور نوین زبان عربی
نويسنده:جان هیوود ؛ مترجم:بابک فرزانه ؛ مترجم:فاطمه خرم - کیمیااثر - دیویی: 492.75 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 32500 ریال - 6 -0-90788-600-978 انتخاب
9- بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه (قرآن کریم؛ نهج البلاغه؛ امالی الشریف‌المرتضی؛ مقدمه ابن خلدون)
نويسنده:بابک فرزانه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 492.7802 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 90000 ریال - 3 -901-530-964-978 انتخاب
10- آیین ترجمه: عربی به فارسی - فارسی به عربی
نويسنده:بابک فرزانه ؛ نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - محبوب - دیویی: 492.78 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 8 -00-6774-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3