لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (4)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی سیستماتیک جانوری
نويسنده:ارنست مابر ؛ نويسنده:پیتر اشلوک ؛ مترجم:امید میرشمی‌کاخکی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 591.012 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 72000 ریال - 2 -142-386-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- مبانی سیستماتیک جانوری
نويسنده:ارنست مابر ؛ نويسنده:پیتر اشلوک ؛ مترجم:امید میرشمی‌کاخکی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 591.012 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 200000 ریال - 2 -142-386-964 انتخاب
4- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 179000 ریال - 2 -544-318-964-978 انتخاب
5- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 576 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 550000 ریال - 2 -544-318-964-978 انتخاب
6- زیست‌شناسی با رویکرد مولکولی
مترجم:سیدعلی آل‌محمد ؛ مترجم:منیژه رحمانی ؛ مترجم:علیرضا ساری - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 574.87 - 420 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 149000 ریال - 0 -551-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1