لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلوب الشرط بین العربیه و الفارسیه (دراسه تقابلیه)
نويسنده:سمیه کاظمی‌نجف‌آبادی ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول ؛ نويسنده:منصوره زرکوب - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 492.75 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2 -756-988-964-978 انتخاب
2- شرح الشواهد الشعریه فی کتاب جواهر البلاغه (قسم البدیع)
نويسنده:محمد فاضلی ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول ؛ نويسنده:امیرصالح معصومی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 808.04927 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 7 -0094-02-600-978 انتخاب
3- بوی خوش محمدی (ص): شرح احادیثی از پیامبر گرامی اسلام
نويسنده:محمدجواد مغنیه ؛ مترجم:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان - دیویی: 297.93 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 5 -39-7129-600-978 انتخاب
4- حسرت: درنگی در سایه شعر
شاعر:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول - هنر رسانه اردی‌بهشت - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 2 -57-6154-600-978 انتخاب
5- شرح ابن عقیل و شرح السیوطی علی الفیه ابن مالک (دراسه منهجیه مقارنه)
نويسنده:الهه صفیان ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول - دانشگاه اصفهان - دیویی: 492.75 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 95000 ریال - 8 -059-110-600-978 انتخاب
6- کارنامه گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم‌قرن گذشته از آغاز تاسیس تا پایان سال 1391 (فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی)
به‌اهتمام:سمیه حسنعلیان ؛ به‌اهتمام:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول - کانون پژوهش،دانشگاه اصفهان - دیویی: 492.7016 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 5 -06-7305-600-978 انتخاب
7- بررسی پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم قرن گذشته از آغاز تاسیس تا پایان سال 1391 (توصیفی - انتقادی)
گردآورنده:سمیه حسنعلیان ؛ گردآورنده:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول - دانشگاه اصفهان - دیویی: 492.7016 - 522 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -075-110-600-978 انتخاب
8- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
9- مجموعه مقالات همایش بین‌المللی سیره‌شناختی پیامبر اعظم (ص)
ويراستار:علی زاهدپور ؛ ويراستار:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول ؛ ويراستار:سیداحمد برکات‌دیباجی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 297.93 - 396 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -49-8658-964 انتخاب
10- بررسی پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان: گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم قرن گذشته از آغاز تاسیس تا پایان سال 1391 (توصیفی - انتقادی)
گردآورنده:سمیه حسنعلیان ؛ گردآورنده:سیدمحمدرضا ابن‌الرسول - دانشگاه اصفهان - دیویی: 492.7016 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 8 -075-110-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1